KOLEKTORY SŁONECZNE – OSTATNIA SZANSA !!!

Informujemy mieszkańców naszej gminy, że istnieje jeszcze możliwość skorzystania z montażu kolektorów słonecznych na domach jednorodzinnych.

Projekt dofinansowywany jest ze środków UE w wysokości 85%. Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Miejskiego (piętro II, pokój 201) w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz dopisania się na listę uzupełniającą.


Projekt Eko-Energia w Gminie Poniatowa- etap II – ważna informacja dla mieszkańców

Nasz projekt „Eko-energia w Gminie Poniatowa – etap II” złożony w ramach konkursu do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE otrzymał dofinansowanie. Zwracamy się więc do osób, które podpisały umowy użyczenia nieruchomości o stawienie się w dniach 22 sierpnia – 15 września 2017 roku, w pokoju 201 Urzędu Miejskiego, w celu podpisania umowy współfinansowania realizacji projektu. Umowę winni podpisać wszyscy właściciele/ współwłaściciele przedmiotowej nieruchomości.
Wzór umowy:
Umowa – kolektory słoneczne


Gmina Poniatowa otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Eko-energia w gminie Poniatowa-etap II”

W czwartek 22 grudnia 2016 roku Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego na swojej stronie internetowej ogłosił listę rankingową projektów z działania 4.1 Wsparcie Wykorzystania OZE. Z przyjemności informujemy, że projekt „Eko-energia w gminie Poniatowa – etap II”, zakładający zakup i montaż 410 zestawów instalacji kolektorów słonecznych dla gospodarstw domowych otrzymał dofinansowanie w kwocie 2 739 839,18 zł. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 3 643 249,94 zł. Jest to duży sukces i jednocześnie bardzo dobra informacja dla mieszkańców Gminy Poniatowa, którzy prawdopodobnie już w nowym roku będą mogli się cieszyć ciepłą, energooszczędnie ogrzewaną wodą. Projekt znalazł się w czołówce listy rankingowej, uzyskując 98 pkt. na 100 pkt możliwych. Warto podkreślić, iż Poniatowa jest tylko jedną z dwóch gmin w powiecie opolskim, która otrzymała dofinansowanie. Na etapie oceny merytorycznej dofinansowania nie otrzymało aż 142 projekty. Realizacja projektu została przewidziana we wniosku na 2017 i 2018 rok.  Rozpoczęcie prac wstępnie planowane jest na wiosnę 2017 r.

Projekt montażu ogniw fotowoltaicznych w 69 gospodarstwach został dobrze oceniony i uzyskał 85 pkt. Jest to zadowalający wynik, który na ten moment niestety nie pozwolił na otrzymanie dofinansowania. Jedną z przyczyn było tak zwane kryterium „efektywności kosztowej”, tj. im droższa instalacja OZE tym mniejsza ilość otrzymanych punktów. Instalacje fotowoltaiczne są  kosztowniejsze w porównaniu z  kolektorami słonecznymi, a zły stan techniczny niektórych gospodarstw zgłoszonych do projektu dodatkowo podnosił wartość inwestycji. Sytuacja nie jest jednak jeszcze przesądzona, ponieważ pojawienie się oszczędności po przetargowych może dać szansę na otrzymanie dofinansowania. Fotowoltaika jest innowacyjną i stosunkowo nową metodą pozyskiwania odnawialnych źródeł energii, która dopiero teraz staje się w Polsce popularna. Jeżeli pojawią się kolejne konkursy dofinansowane z UE Gmina Poniatowa na pewno będzie brała w nich udział.