strona główna | poniedziałek 17 Luty 04:01| | Wysoki kontrast | PL | ENG
2111, 2017

Kolejny sukces Gminy Poniatowa!

21-11-2017|

Sukces Gminy Poniatowa!

Projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Poniatowa” został wybrany do dofinansowania w ramach działania 5.2 Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt znalazł się na zaszczytnym 8 miejscu w […]

2011, 2017

Trwają przebudowy dróg gminnych

20-11-2017|

Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, wykonawcy robót zapewniają, że przebudowy dróg gminnych zakończone zostaną w terminie. Na chwilę obecną zakończona została:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wólka

Łubkowska o długości 700 m.b. Wykonano korytowanie, podbudowę […]

1611, 2017

CKPiT – Inwestycja w Realizacji

16-11-2017|

Trwają roboty kompleksowego remontu budynku Centrum Kultury Promocji i Turystyki. Dzięki dofinansowaniu, które Gmina Poniatowa otrzymała ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, powstało już kolejne piętro budynku. Ponadto, Centrum zostanie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych […]

1511, 2017

Zakończono inwestycję dotyczącą przebudowy Drogi powiatowej nr 2615L Głusko – Wolica – Kowala o długości 1,9 km

15-11-2017|

Z uwagi na zgłaszane przez mieszkańców liczne interpelacje dotyczące konieczności przebudowy drogi nr 2615L oraz budowy chodnika i poboczy, których brak zagrażał bezpieczeństwu dzieci idących do szkoły, Rada Gminy Poniatowa zadecydowała się na realizację tej […]

2709, 2017

Podpisano umowę remont pomnika na terenie dawnych terenów EDA w Poniatowej

27-09-2017|

Gmina Poniatowa na podstawie umowy nr 10396/17/FPK/DDK zrealizowała inwestycję związaną z renowacją zniszczonej mogiły poświęconej ofiarom zbrodni niemieckiej dokonanej na trenach dawnych zakładów EDA S.A, w latach 1941-1944. Pomnik został zrewitalizowany dzięki dofinansowaniu z Programu […]