strona główna | poniedziałek 17 Luty 04:02| | Wysoki kontrast | PL | ENG
506, 2018

Gminne inwestycje – podsumowanie 2017 roku

05-06-2018|

 

 

 

2303, 2018

Podpisano umowę na przebudowę drogi w Łubkach Kolonii

23-03-2018|

W czwartek, 22 marca 2018 r. Burmistrz Poniatowej Zygmunt Wyroślak, w obecności Skarbnika Pani Anny Ruty podpisał umowę, której przedmiotem jest pomoc finansowa w postaci dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr […]

1302, 2018

Podpisano umowę na remont i przebudowę kina Czyn w Poniatowej

13-02-2018|

W dniu dzisiejszym Burmistrz Poniatowej Pan Zygmunt Wyroślak oraz Skarbnik Gminy Pani Anna Ruta, w obecności Zastępcy Burmistrza Pani Krystyny Sołdek podpisali umowę z firmą Inbud Sp. J. M. Rybak, R. Rybak, na remont i przebudowę […]

1001, 2018

Umowa na przebudowę drogi lokalnej nr 2241L Poniatowa – Stoczki podpisana !

10-01-2018|

W dniu dzisiejszym Burmistrz Poniatowej Pan Zygmunt Wyroślak, w obecności Skarbnika Gminy Pani Anny Ruty podpisał umowę na przebudowę drogi lokalnej nr 2241L Poniatowa – Stoczki.

Całkowita wartość inwestycji to: 1 133 233, 77 zł

2111, 2017

Rewitalizacja zieleni na terenie Parku Miejskiego w Poniatowej

21-11-2017|

Nowy wizerunek zyskał skwer przy Parku Miejskim w Poniatowej, przy ulicy 11-go Listopada. W ramach rewitalizacji posadzono nowe gatunki zieleni parkowej tworzące podszycie parku m.in.: berberys czerwony, berberys żółty, hortensja biała oraz berberys czerwony niskopienny.

W […]