strona główna | poniedziałek 17 Luty 04:02| | Wysoki kontrast | PL | ENG
2004, 2017

Obwieszczenie Burmistrza w sprawie konsultacji społecznych LPR Gminy Poniatowa wraz z POŚ

20-04-2017|

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY PONIATOWA NA LATA 2017-2023 WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU DOKUMENTU
Burmistrz Poniatowej
przedstawia do konsultacji społecznych projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-2023 wraz […]

604, 2017

Informacja o zniesieniu nakazu utrzymywania drobiu w zamknięciu

06-04-2017|

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu Lubelskim informuje , że z dniem 6 kwietnia 2017 r. wejdzie Rozporządzenie MRiRW (KLIK), które znosi bezwzględny nakaz utrzymywania drobiu w zamknięciu, jednak należy w dalszym ciągu ograniczać kontakt drobiu […]

504, 2017

Informacja dla przedsiębiorców

05-04-2017|

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zamierza wkrótce ogłosić kolejną (trzecią) edycję naborów w ramach działania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, założono pulę środków do rozdysponowania na poziomie 260 mln złotych.

W ramach działania dofinansowane będą projekty […]

304, 2017

Ostrzeżenie przed oszustami podającymi się za pracowników Inspekcji Weterynaryjnej

03-04-2017|

K O M U N I K A T
 LUBELSKI   WOJEWÓDZKI    LEKARZ    WETERYNARII    W    LUBLINIE
OSTRZEGA!!!

PRZED  OSZUSTAMI  PODAJĄCYMI  SIĘ  ZA  PRACOWNIKÓW  INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ
 
WYŁUDZAJĄCYMI PIENIĄDZE OD HODOWCÓW DROBIU TYTUŁEM KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I […]

2802, 2017

Zakaz palenia papierosów elektronicznych

28-02-2017|

Państwowy inspektor w Opolu Lubelskim informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, wprowadzono zakaz palenia papierosów elektronicznych orz nowe […]