strona główna | wtorek 16 Lipiec 03:12| | Wysoki kontrast | PL | ENG
2806, 2019

Jubileusz 90-lecia OSP w Kowali Pierwszej

28-06-2019|

W niedzielę 23 czerwca odbył się Jubileusz 90-lecia OSP w Kowali Pierwszej. Uroczystość rozpoczęła się zbiórką przed strażnicą, a następnie uczestnicy przemaszerowali, w asyście Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Poniatowej, do Kaplicy Dworskiej pw. NMP Królowej Świata […]

2806, 2019

Wytyczne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim dotyczące zachowania bezpieczeństwa podczas upałów oraz bezpiecznego wypoczynku nad wodą

28-06-2019|

2806, 2019

„Festiwal kolorów” w Dąbrowie Wronowskiej

28-06-2019|

W dniu 23 czerwca 2019 r. w Dąbrowie Wronowskiej odbył się festyn szkolny pod nazwą „Festiwal kolorów”. Zgodnie z tradycją, festyn rozpoczął się Mszą Św. poprowadzoną przez ks. Tadeusz Domżała – proboszcza parafii pw. Świętej […]

2706, 2019

OGŁOSZENIE O INWENTARYZACJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

27-06-2019|

2606, 2019

Informacja o możliwości pozyskania środków na montaż kolektorów słonecznych lub paneli fotowoltaicznych

26-06-2019|

Burmistrz Poniatowej zawiadamia Mieszkańców, że przystąpiono do prac przygotowawczych związanych ze złożeniem wniosku, celem pozyskania środków finansowych na realizację projektu polegającego na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii z kolektorów słonecznych lub paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych, w […]