strona główna | sobota 19 Styczeń 11:20| | Wysoki kontrast | PL | ENG
1701, 2019

Harmonogram odbioru odpadów na terenie MIASTA PONIATOWA

17-01-2019|

1601, 2019

Terminy zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich w 2019 r.

16-01-2019|

 

1601, 2019

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poniatowej

16-01-2019|

informuje, że:
od 2 stycznia 2019 roku w budynku Poniatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. 1 Maja 15 (parter), przyjmują w punkcie informacyjno-konsultacyjnym:

w II i IV środę miesiąca – psycholog w zakresie uzależnień, poradnictwo;

w II i IV piątek […]

1501, 2019

15-01-2019|

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Wobec ciosu, który spadł na rodzinę, przyjaciół i pracowników niełatwo znaleźć słowa otuchy. Składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia. Pokój Jego duszy.

Z poważaniem,

Paweł Karczmarczyk […]

901, 2019

Protokół

09-01-2019|

Protokół z przeprowadzonego ogłoszenia w sprawie wyłonienia kandydata na członka komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert realizowanych w 2019 r. KLIK