Inwestycje w gminie Poniatowa

1701, 2020

Zakończone prace remontowe w Gminie Poniatowa

Informujemy, że zakończone zostały prace remontowe w ramach projektu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Poniatowa.

Urząd Miejski w Poniatowej

Wykonanie robót budowlanych obejmujących termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Poniatowej wraz z przebudową instalacji centralnego ogrzewania wraz […]

Czytaj dalej

2910, 2019

Zakończono remont drogi w miejscowości Niezabitów Kolonia

W ubiegłym tygodniu zakończone zostały prace związane z przebudową drogi dojazdowej do pól w miejscowości Niezabitów-Kolonia. Prace obejmowały między innymi modernizację drogi o długości 900 m oraz wykonanie poboczy.
Koszt inwestycji to 250 636, 49 zł, […]

Czytaj dalej

2709, 2018

Rewitalizacja stawów w Poniatowej. Jakie czekają nas zmiany?

Stawy w Poniatowej przejdą kompleksowy remont, teren wokół zbiorników całkowicie zmieni swoje oblicze. Inwestycja będzie realizacją umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim 28.06.2018 r. W jej zakresie wykonany zostanie remont 10 zbiorników wodnych w układzie kaskadowym […]

Czytaj dalej

207, 2018

Kolejny sukces Gminy Poniatowa – projekt pn. „Poniatowa – Kraina zdrowego oddechu” otrzymał dofinansowanie ze środków EFRR w kwocie ponad 1 mln zł!

Gmina Poniatowa otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. Poniatowa- Kraina zdrowego oddechu”, uzyskując 92 pkt. na 100 możliwych w ramach konkursu RPLU.07.01.00-IZ.00-06-002/17.

Głównym celem projektu jest zrównoważone wykorzystanie potencjału zasobów naturalnych zbiorników wodnych dla zwiększenia rozwoju […]

Czytaj dalej

506, 2018

Gminne inwestycje – podsumowanie 2017 roku

 

 

 

Czytaj dalej

2303, 2018

Podpisano umowę na przebudowę drogi w Łubkach Kolonii

W czwartek, 22 marca 2018 r. Burmistrz Poniatowej Zygmunt Wyroślak, w obecności Skarbnika Pani Anny Ruty podpisał umowę, której przedmiotem jest pomoc finansowa w postaci dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr […]

Czytaj dalej

1302, 2018

Podpisano umowę na remont i przebudowę kina Czyn w Poniatowej

W dniu dzisiejszym Burmistrz Poniatowej Pan Zygmunt Wyroślak oraz Skarbnik Gminy Pani Anna Ruta, w obecności Zastępcy Burmistrza Pani Krystyny Sołdek podpisali umowę z firmą Inbud Sp. J. M. Rybak, R. Rybak, na remont i przebudowę […]

Czytaj dalej

1001, 2018

Umowa na przebudowę drogi lokalnej nr 2241L Poniatowa – Stoczki podpisana !

W dniu dzisiejszym Burmistrz Poniatowej Pan Zygmunt Wyroślak, w obecności Skarbnika Gminy Pani Anny Ruty podpisał umowę na przebudowę drogi lokalnej nr 2241L Poniatowa – Stoczki.

Całkowita wartość inwestycji to: 1 133 233, 77 zł

Czytaj dalej

2111, 2017

Rewitalizacja zieleni na terenie Parku Miejskiego w Poniatowej

Nowy wizerunek zyskał skwer przy Parku Miejskim w Poniatowej, przy ulicy 11-go Listopada. W ramach rewitalizacji posadzono nowe gatunki zieleni parkowej tworzące podszycie parku m.in.: berberys czerwony, berberys żółty, hortensja biała oraz berberys czerwony niskopienny.

W […]

Czytaj dalej

2111, 2017

Kolejny sukces Gminy Poniatowa!

Sukces Gminy Poniatowa!

Projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Poniatowa” został wybrany do dofinansowania w ramach działania 5.2 Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt znalazł się na zaszczytnym 8 miejscu w […]

Czytaj dalej

2011, 2017

Trwają przebudowy dróg gminnych

Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, wykonawcy robót zapewniają, że przebudowy dróg gminnych zakończone zostaną w terminie. Na chwilę obecną zakończona została:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wólka

Łubkowska o długości 700 m.b. Wykonano korytowanie, podbudowę […]

Czytaj dalej

1611, 2017

CKPiT – Inwestycja w Realizacji

Trwają roboty kompleksowego remontu budynku Centrum Kultury Promocji i Turystyki. Dzięki dofinansowaniu, które Gmina Poniatowa otrzymała ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, powstało już kolejne piętro budynku. Ponadto, Centrum zostanie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych […]

Czytaj dalej

1511, 2017

Zakończono inwestycję dotyczącą przebudowy Drogi powiatowej nr 2615L Głusko – Wolica – Kowala o długości 1,9 km

Z uwagi na zgłaszane przez mieszkańców liczne interpelacje dotyczące konieczności przebudowy drogi nr 2615L oraz budowy chodnika i poboczy, których brak zagrażał bezpieczeństwu dzieci idących do szkoły, Rada Gminy Poniatowa zadecydowała się na realizację tej […]

Czytaj dalej

2709, 2017

Podpisano umowę remont pomnika na terenie dawnych terenów EDA w Poniatowej

Gmina Poniatowa na podstawie umowy nr 10396/17/FPK/DDK zrealizowała inwestycję związaną z renowacją zniszczonej mogiły poświęconej ofiarom zbrodni niemieckiej dokonanej na trenach dawnych zakładów EDA S.A, w latach 1941-1944. Pomnik został zrewitalizowany dzięki dofinansowaniu z Programu […]

Czytaj dalej

2508, 2017

Podpisano umowę na przebudowę ulicy 1-go Maja w Poniatowej

Burmistrz Poniatowej Pan Zygmunt Wyroślak , w obecności swojego Zastępcy Pani Krystyny Sołdek oraz  Kierownika Wydziału Inwestycji Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej Pani Beaty Gałek podpisał umowę na przebudowę drogi nr 2646L- ulica 1-go Maja […]

Czytaj dalej

1808, 2017

Podpisano umowę na modernizację i przebudowę 3 odcinków dróg w Gminie Poniatowa

Zastępca Burmistrza Poniatowej Pani Krystyna Sołdek, w obecności Kierownika Wydziału Inwestycji Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej Pani Beaty Gałek podpisała umowę na modernizację i przebudowę trzech odcinków dróg w Gminie Poniatowa tj.:

– Modernizacja (przebudowa) drogi […]

Czytaj dalej

1808, 2017

Podpisano umowę na remont krytej pływalni w Poniatowej, etap II.

Zastępca Burmistrza Poniatowej Pani Krystyna Sołdek, w obecności Kierownika Wydziału Inwestycji Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej Pani Beaty Gałek podpisała umowę na remont krytej pływalni w Poniatowej, etap II. Pierwsze prace ruszą już w następnym […]

Czytaj dalej

2407, 2017

Podpisano umowę na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Poniatowa

Burmistrz Poniatowej, w obecności swojego Zastępcy Pani Krystyny Sołdek, Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Pani Justyny Kwiatkowskiej podpisał umowę na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Poniatowa w terminie 1 sierpnia 2017 […]

Czytaj dalej

707, 2017

Rozpoczynamy realizację kolejnej inwestycji w Poniatowej – termomodernizacją budynku Gimnazjum

Burmistrz Poniatowej Pan Zygmunt Wyroślak, w obecności Zastępcy Pani Krystyny Sołdek, Skarbnika Pani Anny Ruty, Kierownika Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej Pani Beaty Gałek,  podpisał umowę z Wykonawcą na realizację inwestycji związanej z termomodernizacją budynku […]

Czytaj dalej

2906, 2017

Ruszamy z kompleksowym remontem CKPiT w Poniatowej!

W czwartek, 29 czerwca 2017 roku, Burmistrz Poniatowej Pan Zygmunt Wyroślak, w obecności Zastępcy Pani Krystyny Sołdek, Skarbnika Pani Anny Ruty, Dyrektor CKPiT Pani Joanny Kawałek i Kierownika Wydziału Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej […]

Czytaj dalej

3005, 2017

Gminne inwestycje – podsumowanie 2016 roku

W Gminie Poniatowa w zakresie infrastruktury drogowej i mostowej wykonano:

 

Przebudowę mostu z kładkami na rzece Poniatówka wraz z dojazdami do mostu km 0+132,60 drogi powiatowej nr 2630L Poniatowa – Chodel. Zadanie realizowane wspólnie z Powiatem […]

Czytaj dalej

2104, 2017

Sukces Gminy Poniatowa – projekt modernizacji CKPiT oraz Kina Czyn najwyżej oceniony!

Projekt przygotowany przez Gminę Poniatowa, p.n. „Zwiększenie aktywnego udziału mieszkańców w przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych przez Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej przez modernizację obiektów”, znalazł się na pierwszym miejscu na liście projektów do dofinansowania. […]

Czytaj dalej

1403, 2017

Otwarcie drogi łączącej Kowalę z Kraczewicami Prywatnymi

Gmina Poniatowa zakończyła realizację kolejnego, unijnego projektu. Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn. Przebudowa drogi gminnej nr 108062L na odcinku od km 0+003 do km 2+493,95 w miejscowości Kraczewice Prywatne mająca na celu […]

Czytaj dalej

602, 2017

Gminne inwestycje i remonty – podsumowanie 2016 roku

W Gminie Poniatowa w 2016 roku przeprowadzono szereg inwestycji infrastrukturalnych. W dużej mierze były to remonty, naprawy, modernizacje obiektów funkcjonujących na terenie Gminy, ale również zakupy inwestycyjne i budowa nowych dróg. Dużą cześć zadań udało […]

Czytaj dalej

1101, 2017

Gmina Poniatowa otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Eko-energia w gminie Poniatowa-etap II”

W czwartek 22 grudnia 2016 roku Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego na swojej stronie internetowej ogłosił listę rankingową projektów z działania 4.1 Wsparcie Wykorzystania OZE. Z przyjemności informujemy, że projekt „Eko-energia w gminie Poniatowa – etap […]

Czytaj dalej

1309, 2016

Rozpoczęcie realizacji nowej inwestycji drogowej

Gmina Poniatowa rozpoczyna realizację kolejnego, unijnego projektu. Dnia 12.09.2016 został przekazany plac budowy pod przebudowę drogi gminnej nr 108062L na odcinku od km 0+003 do km 2+493,95 w miejscowości Kraczewice Prywatne. Operacja będzie dofinansowana z […]

Czytaj dalej

609, 2016

RegioStars 2016

Cztery projekty z Polski znalazły się w tegorocznym finale konkursu Komisji Europejskiej RegioStars. Jego celem jest promocja najbardziej innowacyjnych i inspirujących inicjatyw regionalnych, których realizacja była możliwa dzięki wykorzystaniu funduszy przeznaczonych na politykę spójności.

Zespół niezależnych […]

Czytaj dalej

109, 2016

Nowe inwestycje w Gminie Poniatowa

Przystępujemy do realizacji nowych inwestycji infrastrukturalnych w Gminie Poniatowa. Tym razem będą to 4 odcinki dróg w ramach zadań pn.:

Zadanie nr 1. Przebudowa Drogi dojazdowej do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poniatowej, działka nr ewid. […]

Czytaj dalej

2207, 2016

Nowe inwestycje w Gminie Poniatowa

Ulica Fabryczna nareszcie doczekała się remontu. W porozumieniu z powiatem opolskim już w lipcu rozpoczną się pierwsze prace remontowo – budowlane. W pierwszym etapie inwestycji przebudowana zostanie część ulicy od skrzyżowania z ulicą Opolską do […]

Czytaj dalej

1807, 2016

Nowe inwestycje w Gminie Poniatowa

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w dniu 18 lipca 2016 r. podpisano umowę na dofinansowanie realizacji projektu pn „Lokalny Program Rewitalizacji- szansą na ożywienie społeczno- gospodarcze Gminy Poniatowa”.  Projekt jest dofinansowany w 90 % […]

Czytaj dalej

1807, 2016

Nowe inwestycje w Gminie Poniatowa

W piątek 15 lipca 2016 r. został oddany plac budowy pod nową inwestycję związaną z modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Poniatowej Kolonii, na odcinku 625 m². Jednocześnie złożono wniosek o dofinansowanie tej inwestycji […]

Czytaj dalej

1507, 2016

Nowe inwestycje w Gminie Poniatowa

Przystępujemy do realizacji kolejnej inwestycji. Tym razem będzie to modernizacja krytej pływalni, która przejdzie kapitalny remont. Stan techniczny obiektu wymaga przeprowadzenia niezbędnych prac obejmujących:

Wymianę folii basenu i folii brodzika, wymianę oświetlenia podwodnego basenu, remontu zbiorników […]

Czytaj dalej

507, 2016

Nowe inwestycje w Gminie Poniatowa

Informujemy, że w Gminie Poniatowa przystępujemy do realizacji nowych inwestycji drogowych.

Burmistrz Poniatowej podpisał umowę na przebudowę drogi gminnej nr 108062L na odcinku od km 0+003,00 do km 2+493,95 w miejscowości Kraczewice Prywatne- w ramach Programu […]

Czytaj dalej

2406, 2016

Gminne inwestycje- podsumowanie 2015 roku

Dnia 31.03.2016 roku Burmistrz przedstawił Radzie Miejskiej w Poniatowej informacje dotyczącą wykonania Budżetu za 2015 rok w tym wydatków na inwestycje. Tych w ubiegłym roku nie brakowało. Łącznie w 2015 roku w Gminie Poniatowa wykonano […]

Czytaj dalej

2611, 2015

Budowa drogi łączącej Wólkę Łubkowską z Niezabitowem.

Na budowę drogi łączącej Wólkę Łubkowską z Niezabitowem mieszkańcy Gminy Poniatowa czekali od wielu lat.

W ramach zadania,  istniejące drogi gruntowe nr 108045L oraz 108046 L  zostały pokryte na odcinku ok. 2,7 km nową nawierzchnią asfaltową. […]

Czytaj dalej

2611, 2015

Miasto zmienia wygląd.

 W miesiącach od kwietnia do września wykonano szereg prac na terenie naszego miasta.

Położono nowy asfalt na ulicy Brzozowej, Ogrodowej, parkingu przy budynku CKPiT w Poniatowej oraz drodze dojazdowej do OSP w Poniatowej. Położony został nowy […]

Czytaj dalej

2611, 2015

Odbudowa cmentarza w Wólce Łubkowskiej

Po wielu latach cmentarz z okresu Pierwszej Wojny Światowej położony w pobliżu wsi Wólka Łubkowska doczekał się renowacji. W ramach zadania wykonano drewniane ogrodzenie wraz z furtką nawiązujące stylem do projektu z lat 1916-1918. Dodatkowo […]

Czytaj dalej

2511, 2015

Pomieszczenia Urzędu Stanu Cywilnego jak nowe.

W tym roku zmieniło się nie tylko prawo o aktach stanu cywilnego, ale zmienił się także wygląd naszego Urzędu Stanu Cywilnego. Chociaż trudno to sobie wyobrazić, ale pomieszczenia urzędu nie były remontowane od prawie czterdziestu […]

Czytaj dalej

2411, 2015

EKO-ENERGIA w Gminie Poniatowa.

Rok 2014

Beneficjent: Gmina Poniatowa
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Lubelskiego na lata 2007 – 2013
Wartość projektu: 2 535 401,42 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 991 995,39 zł

Przedmiotem projektu była realizacja indywidualnych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Zakres prac […]

Czytaj dalej

2311, 2015

Modernizacja pomieszczeń Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Poniatowej.

Rok 2014

Beneficjent: Gmina Poniatowa
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Wartość projektu: 64 294,85 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 39 575,96 zł

W ramach projektu wykonano remont pomieszczeń oraz remont i modernizację schodów wejściowych do budynku […]

Czytaj dalej

2211, 2015

Utworzenie placu zabaw w Poniatowej.

Rok 2014

Beneficjent: Gmina Poniatowa
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Wartość projektu: 50 331,91 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 32 736 zł

W centrum Poniatowej zrealizowano kolejną inwestycję przeznaczoną tym razem dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta. […]

Czytaj dalej

2111, 2015

Promocja Gospodarcza gminy Poniatowa.

Rok 2014

Beneficjent: Gmina Poniatowa
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura ekonomiczna
Nazwa Działania 2.4 Marketing gospodarczy
Schemat B
Celem głównym projektu jest poprawa możliwości promocyjnych gminy Poniatowa poprzez stworzenie marki gminy jako miejsca przyjaznego […]

Czytaj dalej

2011, 2015

Rozbudowa Infrastruktury Turystycznej w Poniatowej.

Rok 2014

Beneficjent: Gmina Poniatowa
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Wartość projektu: 72 453,63 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 37 080,00 zł

Operacja dotyczyła zagospodarowania terenu turystyczno – rekreacyjnego w centrum miasta poprzez zamontowanie urządzeń infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej. Projekt […]

Czytaj dalej

1911, 2015

Przebudowa ulic Żeromskiego i Młodzieżowej w Poniatowej.

Rok 2014

Beneficjent: Gmina Poniatowa
Wartość projektu: 258 450,02 zł
Finansowany z Budżetu Gminy

Inwestycja polegała na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej na ulicy Żeromskiego, ulicy Młodzieżowej oraz przebudowie parkingu przy ulicy Młodzieżowej. Dla potrzeb realizacji inwestycji Gmina Poniatowa przejęła […]

Czytaj dalej

1911, 2015

Zagospodarowanie strefy rekreacyjnej w Poniatowej.

Rok 2014

Beneficjent: Gmina Poniatowa
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Wartość projektu: 59 113,80 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 36 096,00 zł

Operacja dotyczyła zagospodarowania terenu rekreacyjnego w centrum miasta poprzez zamontowanie urządzeń infrastruktury rekreacyjnej. Projekt obejmował zakup i montaż 7 […]

Czytaj dalej

1811, 2015

Remont Świetlicy Wiejskiej w Poniatowej wsi.

Rok 2014
Beneficjent: Gmina Poniatowa
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Wartość projektu: 52 066,92 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 34 089,00 zł

W ramach operacji przeprowadzono remont dachu, założono instalację C.O. oraz wykonano miejsca postojowe przy […]

Czytaj dalej

1711, 2015

Budowa zaplecza sportowego oraz zakup wyposażenia dla boiska sportowego w Kraczewicach Prywatnych

Rok 2014

Beneficjent: Gmina Poniatowa
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Wartość projektu: 150 000,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 88 117,00 zł

W ramach projektu wykonane zostały fundamenty pod zakupiony kontener i trybuny oraz przyłącze wod-kan […]

Czytaj dalej

1611, 2015

Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Poniatowej.

Rok 2013

Beneficjent: Gmina Poniatowa
Wartość projektu: 9 398,00 zł
Finansowany z Budżetu Gminy

W ramach projektu zostało zakupione i zamontowane wyposażenie placu zabaw m.in. Zestaw „Maluch”, huśtawki podwójne i huśtawki typu ważka, sprężynowce.

Czytaj dalej

1511, 2015

Przebudowa ul. Leśniczówka.

Rok 2013

Beneficjent: Gmina Poniatowa
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój
Wartość projektu: 303 036,16 zł
Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 149 796,00 zł

W ramach zadania zmodernizowano drogę gminną nr 108083L – ul Leśniczówka od […]

Czytaj dalej

1411, 2015

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kowali.

Rok 2013

Beneficjent: Gmina Poniatowa
Wartość projektu: 51 085,44 zł
Finansowany z Budżetu Gminy

W ramach zadania wykonano strop cementowy z izolacją cieplną pokryty papą termozgrzewalną. Uzupełniono i pomalowano brakujące tynki zewnętrzne oraz zakupiono materiały na pokrycie dachu budynku szkolnego.

Czytaj dalej

1311, 2015

Utworzenie Klubu Kultury i Sportu w Dąbrowie Wronowskiej.

Rok 2013

Beneficjent: Gmina Poniatowa
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Wartość projektu: 168 263,14 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 100 466,00 zł

Inwestycja dotyczyła utworzenia Klubu Kultury i Sportu w miejscowości Dąbrowa Wronowska. W ramach pierwszego […]

Czytaj dalej

1211, 2015

Utworzenie Centrum Integracji Rodzin w Niezabitowie.

Rok 2013

Beneficjent: Gmina Poniatowa
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Wartość projektu: 367 870,95 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 47 729,00 zł

Projekt obejmował roboty remontowo-budowlane w budynku: m.in. ocieplenie ścian, wykonanie tynków elewacji, wymianę pokrycia dachowego na […]

Czytaj dalej

1111, 2015

Folkowa Noc Sobótkowa – pielęgnowanie polskich zwyczajów i obrzędów.

Rok 2013

Beneficjent: Gmina Poniatowa
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Wartość projektu: 34 207,05 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 22 390,00 zł

Operacja zakładała zorganizowanie Folkowej Nocy Sobótkowej w Poniatowej. W ramach projektu zaplanowano udział uczestników w warsztatach […]

Czytaj dalej

1011, 2015

Poprawa bezpieczeństwa pożarowego i ekologicznego w Powiecie Opolskim: zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Poniatowa Wieś.

Rok 2013

Beneficjent: Gmina Poniatowa
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013
Wartość projektu: 602 580,16 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 509 579,25 zł

W ramach projektu zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem terenowym z funkcją ratownictwa chemiczno – ekologicznego […]

Czytaj dalej

911, 2015

Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Poniatowa i gminy Wojciechów.

Rok 2013

Beneficjent: Gmina Poniatowa
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013
Wartość projektu: 5 871 169,32 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 4 348 994,67 zł

W wyniku realizacji projektu powstała sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej wykonana z rur z tworzyw sztucznych. Do sieci […]

Czytaj dalej

2207, 2015

Przebudowa ulic Modrzewiowej i 11-go Listopada w Poniatowej

Inwestycja realizowana z Programu Wieloletniego „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”

Okres realizacji inwestycji:

Rozpoczęcie realizacji: kwiecień 2010 r.

Zakończenie realizacji: październik 2010 r.

Rozliczenie końcowe: listopad 2010 r.

Beneficjent: Gmina Poniatowa

 
Budżet projektu:
 

Całkowity koszt inwestycji: 1712,7 tys. zł

Środki własne: 841,5 […]

Czytaj dalej

2207, 2015

ZAKUP SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO DO WYWOZU NIECZYSTOŚCI KOMUNALNYCH

Operacja realizowana w ramach działania 321 „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013”.
Koszty operacji:
Całkowity koszt operacji: 488 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

Cele operacji:
Celem projektu jest poprawa warunków życia ludności […]

Czytaj dalej

2207, 2015

Przebudowa drogi gminnej w Kolonii Poniatowa III

Terminy realizacji

Rozpoczęcie: 1 kwiecień 2009

zakończenie: 30 listopad 2009

rozliczenie końcowe: 31 grudzień 2009
Budżet projektu:
 

Wartość całkowita projektu: 2.920, 1 tys. zł

Środki własne: 1. 584,6 tys. zł

Środki budżetu państwa: 1 296,5 tys. zł

Cele projektu:

Celem Projektu jest poprawa bezpieczeństwa, […]

Czytaj dalej

2207, 2015

Budowa wodociągu Kowala

Priorytet 6. Środowisko i czysta energia

Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska

Okres realizacji projektu:

Okres rozpoczęcia inwestycji: 03 -11- 2008 r.

Planowane zakończenie inwestycji: 31-12- 2010 r.
Budżet projektu:
Wartość całkowita projektu: 9228893,35 zł

Wartość dofinansowania projektu z EFRR: 7251 354,27

Beneficjent: Gmina Poniatowa

Cele projektu:

Celem […]

Czytaj dalej

2107, 2015

Modernizacja drogi powiatowej nr 22227 Wąwolnica – Poniatowa – ul. Wylotowa w Poniatowej

Modernizacja drogi powiatowej nr 22227 Wąwolnica – Poniatowa – ul. Wylotowa w Poniatowej.

Priorytet: 3. Rozwój lokalny.

Działanie:3.1. Obszary wiejskie.

Beneficjent: Powiat Opolski

Planowany okres realizacji:
rzeczowy – od 31.03.2006 do 14.07.2006 r.,
finansowy do 31.07.2006 r., wniosek o płatność – 21.08.2006 r.
Budżet […]

Czytaj dalej