Fundusz Dróg Samorządowych

Rozpoczęto prace związane z przebudową drogi gminnej na terenie Gminy Poniatowa.
Zadanie będzie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego.

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 108030L na odcinku od km 0+595 do km 1+966 w miejscowości Kowala Druga”
Całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi: 366 237,35 zł
Wysokość dofinansowania została ustalona na kwotę: 219 742,00 zł
Długość drogi objętej zadaniem wg rodzajów robót budowlanych: 1,371 km.
Dnia 15 grudnia 2020 r. Gmina Poniatowa podpisała umowę z Wykonawcą zadania
WOD-BUD Sp. z o. o., z siedzibą w Kraśniku 23-200, ul. Piłsudskiego 12/1.

——————————————————————————————————————–

Zakończono prace związane z przebudową dróg gminnych na terenie Gminy Poniatowa.
Zadanie realizowane zostało w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego.

1. Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej 108045L w miejscowości Niezabitów, gmina Poniatowa”
Kwota dofinansowania: 101 388,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 168 980,67 zł
Długość drogi objętej zadaniem wg rodzajów robót budowlanych: 558,24 m.
Wykonawca:
PPHU ROLBUD i Kopalnia Piasku Madejek, Godów 1, 24-350 Chodel.

2. Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej 108067L w miejscowości Niezabitów, gmina Poniatowa”
Kwota dofinansowania: 176 930,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 294 884,80 zł
Długość drogi objętej zadaniem wg rodzajów robót budowlanych:
966,68 m.
Wykonawca:
PPHU ROLBUD i Kopalnia Piasku Madejek, Godów 1, 24-350 Chodel.

3. Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej 108068L w miejscowości Niezabitów, gmina Poniatowa”
Kwota dofinansowania: 96 623,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 161 039,89 zł
Długość drogi objętej zadaniem wg rodzajów robót budowlanych: 533,06 m.
Wykonawca:
PPHU ROLBUD i Kopalnia Piasku Madejek, Godów 1, 24-350 Chodel.

______________________________________________________________________________

Trwają prace związane z przebudową dróg gminnych na terenie Gminy Poniatowa.
Zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego.
Planowany termin oddania zadania do użytkowania 09.2020 r.

1. Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej 108045L w miejscowości Niezabitów, gmina Poniatowa”
Kwota dofinansowania: 101 388,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 168 980,67 zł
Długość drogi objętej zadaniem wg rodzajów robót budowlanych: 558,24 m

2. Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej 108067L w miejscowości Niezabitów, gmina Poniatowa”
Kwota dofinansowania: 176 930,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 294 884,80 zł
Długość drogi objętej zadaniem wg rodzajów robót budowlanych:
966,68 m.

3. Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej 108068L w miejscowości Niezabitów, gmina Poniatowa”
Kwota dofinansowania: 96 623,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 161 039,89 zł
Długość drogi objętej zadaniem wg rodzajów robót budowlanych: 533,06 m