Informator

Informacja dla Przedsiębiorców

Ogłoszenie

Zmiany przepisów dotyczących zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej

Komunikat Burmistrza Miasta Poniatowa.

Wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny.

Ogłoszenie

Program Rodzina 500+

Protokół

Komunikat Burmistrza Poniatowej

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu opolskiego.

Komunikat w sprawie odbioru odpadów komunalnych.

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie uprzejmie informuje.

Ankietowe badanie rolne.

Otwarty konkurs na realizacje zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w roku 2016.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Ogłoszenie o wyborze Partnera do projektu spoza sektora finansów publicznych.

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Poniatowa na lata 2015-2025.

Rozporządzenie ws. ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych.

Powiatowe konsultacje modelowych rozwiązań wypracowanych przez grupy robocze.

Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu spoza sektora finansów publicznych.