Aktualności

Zmagania z ortografią

Wieloletnią tradycją Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej były organizowane corocznie konkursy ortograficzne. Z doświadczenia wiemy, że uczniowie z ochotą przygotowują się do tych zmagań, których ideą jest promowanie poprawnej polszczyzny, rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych.


Z okazji Dnia Języka Ojczystego 21 lutego 2020 odbył się I Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii” pod patronatem Burmistrza Poniatowej Pana Pawła Karczmarczyka. Szkoła powinna uczyć, ale i łączyć, dlatego wyszliśmy z propozycją powrotu do tych dobrych tradycji i zorganizowania Gminnego Konkursu Ortograficznego. Nasze działanie ma na celu integrację środowisk szkolnych, a także uczenie wrażliwości polonistycznej, podnoszenie poziomu kształcenia językowego, upowszechnianie kultury słowa oraz stworzenie warunków do intelektualnego wysiłku i dobrze pojętej rywalizacji między uczniami.
Do sprawdzenia swoich umiejętności przystąpili przedstawiciele klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z Kowali, Kraczewic, Niezabitowa, Poniatowej Kolonii, Dąbrowy Wronowskiej i Poniatowej. Z dyktandem i testem zmierzyło się 29 uczniów naszej gminy.


Na zwycięzców i wyróżnionych czekały nagrody.
Nagrodzeni:
Oliwia Baranowska – Szkoła Podstawowa im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Niezabitowie
Maja Markowska – Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej
Emilia Karabela – Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej
Daniel Przybycień – Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej
Amelia Czempińska – Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej
Dominik Kazimierczak – Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej

Wyróżnieni:
Magdalena Smaga – Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kowali
Zofia Kocon – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach
Kinga Koma – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach
Lena Dzierżak – Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej
Nadia Dziaduch – Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej
Alicja Kozyrska – Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej
Aleksandra Kieraga – Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej
Antonina Pyśniak – Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej


Upominki i dyplomy otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu. Podziękowania były także dla nauczycieli, którzy przygotowali dzieci do konkursu. Wszystkie nagrody rzeczowe sponsorowane były przez Gminę Poniatowa.


Pragniemy, aby nasz konkurs na stałe wszedł do tradycji. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku przystąpi do niego jeszcze większa liczba młodych znawców języka polskiego. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim nauczycielom za włączenie się w organizację tego przedsięwzięcia i pracę w komisjach konkursowych. Dziękujemy Panu Burmistrzowi Pawłowi Karczmarczykowi za objęcie patronatem naszego konkursu, a Panu Dyrektorowi Rafałowi Pastwie za wsparcie i pomoc w jego organizacji. Podziękowania kierujemy również do przedstawicieli Rady Rodziców, którzy zaprosili wszystkich na słodki poczęstunek.

Organizatorzy:
Anna Gucma
Iwona Karabela