Aktualności

ZŁÓŻ WNIOSEK O DODATEK OSŁONOWY

W ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, w celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, został wprowadzony dodatek osłonowy. Wsparciem objętych zostanie blisko 7 milionów gospodarstw domowych, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2 100 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1500 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

Realizacją dodatku osłonowego w Gminie Poniatowa zajmuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniatowej, tel. 81 820 19 43.

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek 10.00 – 14.30,

Wtorek – Czwartek 8.00 – 13.00,

Piątek bez obsługi interesantów.

Wnioski o dodatek osłonowy mieszkańcy mogą składać maksymalnie do 31 października 2022 r.

Jeżeli wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022 r., wypłata dodatku zostanie realizowana w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana niezwłocznie, maksymalnie do 2 grudnia 2022 r.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania na stronie: http://poniatowa.naszops.pl/n,dodatek-oslonowy