Aktualności

ZAWIADOMIENIE

Dnia 25.05.2016 o godzinie 13.00 (środa) w sali konferencyjnej  Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4 odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania.

Ze względu na ważność podnoszonych kwestii proszę potraktować obecność na Zebraniu jako obowiązkową.

Więcej informacji: KLIK