Aktualności

Zawiadomienie

Zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych Gminy Poniatowa.