Aktualności

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Dotyczy: ograniczenia ruchu w ulicy Fabrycznej w Poniatowej na czas przebudowy mostu i wyznaczenie dodatkowego dodatkowego objazdu.

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej uprzejmie informuje,że:

– na czas przebudowy mostu droga powiatowa na odcinku ulicy Fabrycznej w Poniatowej jest zamknięta dla ruchu.

– drogą technologiczną dopuszcza się przejazd:

karetek pogotowia ratunkowego,

samochodów służby medycznej do laboratorium,

samochodów z lekarzami w stanie gotowości,

pojazdów Warsztatów Terapii Zajęciowej

pojazdów Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

W/w  pojazdy winny być oznakowane.

Pojazdy służby medycznej posiadać będą identyfikator z napisem „Transport medyczny” i numer rejestracyjny pojazdu.

Inne poświadczenia nie będą uznawane.

Z drogi technologicznej mogą korzystać piesi, rowerzyści.

Dla pozostałych pojazd ów o ciężarze całkowitym do 3,5 t, wyznaczono objazd drogami gruntowymi (oznakowany) przez las: wjazd ul. Kolejową, dalej droga gruntową wzdłuż ogrodzenia „Edy” (ok. 1,5 km), potem drogą leśną (ok 1,4 km), wyjazd drogą gruntową do bitumicznej „k/ stawików” do drogi wojewódzkiej nr 832 (k/krzyża). Długość objazdu ogółem ok 6 km.

Przepraszamy za utrudnienia.

Więcej informacji: KLIK i KLIK