Aktualności

Zaproszenie na wyjazd szkoleniowy

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” ogłasza nabór na wyjazd studyjno – szkoleniowy pt. „Przedsiębiorczość na terenach wiejskich w zakresie drobnego przetwórstwa i sprzedaży bezpośredniej”, służący zdobyciu wiedzy z zakresu podjęcia bądź rozwijania działalności gospodarczej związanej z przetwórstwem rolno- spożywczym oraz sprzedażą bezpośrednią. Wyjazd związany jest z planowanym konkursem 3.1.1 Wspieranie działalności związanej z przetwórstwem rolno-spożywczym w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak”, który zostanie ogłoszony jesienią 2016 r.

 

Miejsce wyjazdu – Mikołajówka – „FRUX SOLIS” Małgorzata Solis, Mikołajówka 11, 23-250 Urzędów

Termin wyjazdu – 07.10.2016 godz. 8.00 – 17.00

Liczba Uczestników –  18 osób

Organizator zapewnia bezpłatny przejazd, wyżywienie oraz ciekawy program warsztatowo – szkoleniowy. Uczestnikami wyjazdu mogą być: przedsiębiorcy, osoby zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego, rolnicy, sadownicy.

Więcej informacji: KLIK

Program szkolenia: KLIK

Karta zgłoszeniowa: KLIK