Aktualności

Zaproszenie na szkolenie „Zasady pozyskiwania dofinansowania w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej w ramach PROW na lata 2014-2020”

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” serdecznie zaprasza mieszkańców obszaru LGD w tym osoby planujące podjęcie działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców planujących rozwój działalności na szkolenie pt. „Zasady pozyskiwania dofinansowania w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej w ramach PROW na lata 2014-2020″ dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017, które będą trwały od 28.02.2017 do 28.03.2017r. w ramach przedsięwzięć:

  • 3.1.1. Wspieranie działalności związanej z przetwórstwem rolno – spożywczym: podejmowanie działalności gospodarczej – 200.000,00 zł,
  • 2.1.1 Tworzenie i rozwój tematycznych obiektów turystycznych: rozpoczynanie działalności – 700 000,00 zł, rozwijanie działalności – 600 000,00 zł
  • 3.2.1 – Wsparcie innowacyjnej działalności w sektorze usług: rozpoczynanie działalności – 600 000,00 zł, rozwijanie działalności – 500 000,00 zł

Szkolenie odbędzie się w dniu 2 marca 2017 r. (czwartek) o godzinie 09.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskiem przy ul. Lubelskiej 4.

Zachęcamy osoby zainteresowane złożeniem wniosku o przyznanie pomocy do udziału w spotkaniu. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 24 lutego 2017 r. pod numerem
telefonu: 81 827-72-31/32, kom: 697-915-005 lub na adres e-mail: lgd.opolelubelskie@gmail.com.

PROGRAM SZKOLENIA