Aktualności

Zaproszenie na szkolenie „Projekt Grantowy – Małe Działania Duży Cel”

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” serdecznie zaprasza mieszkańców obszaru LGD w tym organizacje pozarządowe, gminy oraz jednostki samorządu terytorialnego na szkolenie dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 6/2017/G, który będzie trwał od 28.02.2017 do 28.03.2017r. w ramach przedsięwzięcia:

  • 4.2.1 Dostosowanie i wyposażenie obiektów pełniących funkcje społeczno – kulturalne: projekt grantowy – 300.000,00 zł,

Szkolenie odbędzie się w dniu 7 marca 2017 r. (wtorek) o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim przy ul. Lubelskiej 4.

Zachęcamy osoby zainteresowane złożeniem wniosku o powierzenie grantu do udziału w spotkaniu. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 28 lutego 2017 r. pod numerem telefony: 81 827-72-31/32, kom. 697-915-005 lub na adres e-mail: lgd.opolelubelskie@gmail.com.

PROGRAM SZKOLENIA