Aktualności

Zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu ankietowym

Szanowni Państwo! Od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzone badanie dotyczące gospodarstw rolnych. Dane można przekazać przez formularz on – line na stronie www.stat.gov.pl lub ankieterowi (telefonicznie lub osobiście).

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym!

Dodatkowo informujemy, że 16 czerwca br. upływa termin samodzielnego wypełnienia formularza przez Internet https://badaniarolne2023.stat.gov.pl związanego z trwającymi badaniami rolniczymi realizowanymi przez Główny Urząd Statystyczny.