Aktualności

Zaproszenie do udziału projekcie: „Uwolnij swój potencjał – uruchom przestrzeń. Unlock your potential activate space”

Fundacja British Council wraz z Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński J. Szymańska, M. Widuch i partnerami zagranicznymi z Chorwacji: Grad Šibenik, Grad Komiža i Szkocji: Scotland’s Regeneration Forum SURF, realizuje projekt pn. Uwolnij swój potencjał – uruchom przestrzeń. Unlock your potential  activate space.

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności zarządzania przestrzeniami publicznymi o kluczowym znaczeniu lokalnym poprzez wzmocnienie kompetencji przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych oraz organizacji pracodawców w obszarze rewitalizacji społecznej, planowania przestrzennego i mieszkalnictwa oraz rozwoju przedsiębiorczości, w oparciu o skuteczne rozwiązania zagraniczne.

Projekt koncentruje się na zagadnieniu ożywiania centralnych przestrzeni miejskich/gminnych i kierowany jest do przedstawicieli miejscowości, które borykają się z problemem zamierania życia i aktywności społecznej w centralnych przestrzeniach publicznych kluczowych dla danej miejscowości.

W ramach projektu zorganizowane będą 5 dniowe bezpłatne wyjazdy zagraniczne do Chorwacji i Szkocji. Osoby, które wezmę udział w projekcie, podniosą swoje kompetencje poprzez udział w Indywidualnej Mobilności Ponadnarodowej i odbyciu wizyty w formule job shadowingu (obserwacji uczestniczącej) u jednego z partnerów zagranicznych.

Partnerzy, u których realizowana będzie mobilność, posiadają szerokie doświadczenie zarówno z zakresu kreowania i wdrażania polityk publicznych, jak i szereg wypracowanych rozwiązań i dobrych praktyk w obszarze ożywiania przestrzeni publicznych. Projekt zakłada udział 210 przedstawicieli spośród 3 sektorów, zajmujących się tworzeniem i wdrażaniem polityk publicznych.

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT

Projekt skierowany jest do przedstawicieli 3 sektorów, zajmujących się tworzeniem i wdrażaniem polityk publicznych, pochodzących z poniższych rodzajów instytucji:

  • jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne lub komunalne osoby prawne (w tym pracownicy urzędów miast i gmin zajmujący się polityką miejską, kreowaniem i ożywianiem przestrzeni, programami rewitalizacji i rozwoju; instytucji zajmujących się animacją społeczności i przestrzeni lokalnych, podejmujące działania nastawione na rewitalizację społeczną i in.)
  • organizacje pozarządowe (w tym ruchy miejskie, reprezentujące interesy mieszkańców, instytucje zajmujące się zmianami przestrzennymi czy wdrażającymi rozwiązania zapewniające rozwój społeczny, gospodarczy i przestrzenny; organizacje zajmujące się animacją lokalnych społeczności, pod względem społecznym, kulturowym, gospodarczym itp.)
  • organizacje pracodawców/związków zawodowych (osoby zajmujące się kreacją przestrzeni lub takie, w których interesie leży wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznych i aktywności społeczności lokalnych)

 

WARUNKI UDZIAŁU

Aby wziąć udział w projekcie trzeba ponadto spełniać łącznie następujące warunki:

• w przypadku JST lub instytucji jej podlegającej – zatrudnienie w danej instytucji na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony; w przypadku pozostałych instytucji – formalnie związanie z daną instytucją

• co najmniej 2 letnie doświadczenie w obszarze polityk publicznych lub realizacji zadań publicznych;

• znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, umożliwiającym skuteczną komunikację w trakcie mobilności ponadnarodowej, co jest udokumentowane certyfikatem lub oświadczeniem o jego posiadaniu;

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny! Oznacza to że uczestnik projektu nie ponosi żadnych kosztów związanych z organizacją wizyty i jego pobytem. Zapewniamy transport, nocleg, wyżywienie i opiekę na miejscu.

KONTAKT:

Katarzyna Gembal

e-mail: rekrutacja@cds.krakow.pl

tel.: 12 623 77 40 wew. 30