Aktualności

Zakończono budowę parkingu w ramach projektu „Rewitalizacja oraz udostępnianie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych w Poniatowej”

W ramach inwestycji wykonane zostały następujące zadnia: budowa 9 miejsc postojowych oraz 1 miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych; budowa drogi manewrowej o nawierzchni bitumicznej o długości ok. 56,69 m i  szerokości jezdni  5,0 m;  budowa zjazdu o nawierzchni bitumicznej z drogi gminnej (ul. Krótka) o szerokości  5,00 m; budowa chodników, podejść do budynku o szerokości 2m z kostki brukowej – 17 m2; budowa miejsc dla stojaków rowerowych oraz montaż stojaków rowerowych ze stali nierdzewnej.             

Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Piotr Bąk, ul. Dr Aleksandra Jaworowskiego 1/20, 20-612 Lublin

Numer umowy: INP.271.15.2020 z dnia 09 października 2020 r.

Wartość inwestycji: 143 306,81 zł brutto

Okres wykonania: od 14.10.2020r. do 27.11.2020 r.

Odbiór inwestycji: 09.12.2020 r.