Aktualności

Zakończenie roku szkolnego w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Poniatowej

W dniu 26 czerwca 2021 r. Burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk wziął udział w zakończeniu roku szkolnego w Ognisku Pracy Pozaszkolnej  w Poniatowej.

Spotkanie rozpoczęła Msza Święta w kościele pw. Ducha Świętego w Poniatowej, którą sprawował ks. kan. Józef Brzozowski. Po mszy odbył się krótki koncert w wykonaniu chórów i zespołów instrumentalnych OPP. Następnie goście zaproszeni na uroczystość udali się do siedziby Ogniska Pracy Pozaszkolnej na podsumowanie pracy chórzystów. Pan Burmistrz pogratulował wszystkim osiągnięć w dziedzinie muzyki oraz podkreślił, że zespoły działające w OPP przyczyniają się do promocji Gminy Poniatowa na całym świecie. Złożył także kwiaty na ręce Danuty i Witolda Danielewiczów i nauczycieli OPP oraz życzył młodzieży udanych wakacji.