Aktualności

Zakończenie prac w ramach zadania pn. „Budowa kąpieliska zorganizowanego wraz z plażą i pomostami pływającymi w Poniatowej”

Na terenie miasta w ramach projektu „Rewitalizacja oraz udostępnienie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych w Poniatowej” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 zakończyła się realizacja zadania pn.: „Budowa kąpieliska zorganizowanego wraz z plażą i pomostami pływającymi w Poniatowej”.

Inwestycja obejmowała wykonanie kąpieliska wraz z plażą przy zbiorniku wodnym od strony Parku Miejskiego, zagospodarowanie terenów zielonych sąsiadujących z plażą, montaż wieży ratowniczej, wykonanie podestu prowadzącego do kąpieliska dla osób niepełnosprawnych, budowę ogrodzonego brodzika dla dzieci, montaż elementów małej architektury takiej jak kosze na śmieci i ławki oraz wymianę latarni oświetleniowych.

W ramach inwestycji zamontowano dwa pomosty pływające na dużym zbiorniku wodnym.
Wiosną po napełnieniu zbiornika przy nowej plaży zostaną zamontowane pływające tory przeszkód – place zabaw  z wydzielonymi strefami dla osób umiejących i nieumiejących pływać.

W ramach ww. projektu na terenie Gminy Poniatowa ustawiono 10 tablic informacyjnych opisujących obiekty cenne kulturowo  i przyrodniczo. Tablice pojawiły się w miejscowości: Kraczewice Prywatne przy Zespole Pałacowo-Parkowym i Zespole Kościoła Parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, w Niezabitowie w obrębie Zespołu Dworsko-Parkowego, Kaplicy pw. Najświętszej Marii Panny i pomniku przyrody w Kowali Pierwszej oraz w Poniatowej w okolicy Budynku Stacji Nałęczowskiej Kolei Dojazdowej.

Do dyspozycji mieszkańców Poniatowej zostanie wkrótce oddana nowa miejska toaleta zlokalizowana przy placu przy ul. Brzozowej.