Aktualności

Stowarzyszenie Amazonki Poniatowa w Krakowie

W dniach 10-15.09.2018 r.  Stowarzyszenie Amazonki Poniatowa, realizując projekt pn. „Niepodległe nowotworom – podniesienie świadomości społecznej i poprawa stanu psychicznego kobiet po przebytej chorobie nowotworowej”, dofinansowanego z środków Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018, zorganizowało długo wyczekiwany wyjazd szkoleniowo – integracyjny do Krakowa pn. „Aktywność najlepszą receptą na zdrowie”. Z myślą o możliwości bezpośredniego kontaktu uczestników z prowadzącymi wyjazd szkoleniowy, został zorganizowany w dwóch turach, każda po 25 osób.

Nowotwór to nie tylko problem pacjenta. Pierwsze dni po usłyszeniu diagnozy „rak” to dla chorego i jego rodziny czas, w którym panuje ogólny kryzys egzystencjalny. To psychicznie, fizycznie i duchowo trudny okres uświadamiania sobie, że już nic nie będzie tak jak dawniej oraz próba odnalezienia się w nowej rzeczywistości. Aby rodzina i najbliżsi mogli dobrze opiekować się przewlekle chorym potrzebują zdobyć wiedzę na temat choroby nowotworowej, jej przebiegu, planowanej terapii, możliwych skutków ubocznych leczenia i ograniczeniach w funkcjonowaniu chorego czy w końcu rokowaniach. Osobą kompetentną do udzielania tego typu informacji jest lekarz onkolog.

W trakcie 3 – dniowego wyjazdu do Krakowa osoby, bliscy i rodzina osób dotkniętych chorobą nowotworową piersi , łącznie 50 osób skorzystało z kompleksowego wsparcia w ramach specjalnie zorganizowanych warsztatów, prowadzonych przez onkologa oraz psychologa. Interaktywne zajęcia w formie wykładów, zajęć indywidualnych i pracy w grupach, uświadomiły uczestnikom, że rak to nie wyrok, można go pokonać,ale też można z nim żyć.

Aby myśli uczestników nie były skupione wyłącznie na chorobie zaplanowano wiele atrakcji połączonych ze zwiedzaniem Krakowa. W trakcie pierwszego dnia wyjazdu uczestnicy nauczyli się prawidłowej techniki marszu z kijkami.  Wykwalifikowany trener tej zdobywającej coraz większa popularność dyscypliny sportowej wskazał właściwe zasady uprawiania sportu; począwszy od poszczególnych kroków i poprawnego ułożenia, przez utrzymanie właściwej postawy, aż do synchronicznych ruchów. W tym czasie nie zabrakło zwiedzania najciekawszych zakątków okolicy, czyli Plantów i Nadwiślańskich Bulwarów.

Drugi dzień wyjazdu, rozpoczął się intensywnymi warsztatami psychologicznymi, po których uczestnicy wyruszyli do centrum na zwiedzanie najciekawszych zabytków Krakowa, czyli Wawelu, Sukiennic, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Ze względu na trwający remont, niestety nie udało się tylko wejść do Kościoła Mariackiego.

Ostatniego dnia wyjazdu na uczestników czekały ciekawy wykład i indywidualne konsultacje  z dietetykiem. Według Światowego Funduszu Badań nad Rakiem, aż 40% zachorowań można zapobiec dzięki właściwemu odżywianiu i zachowaniu prawidłowej wagi. Wykwalifikowany trener żywieniowy opowiedział jak stosując odpowiednią profilaktykę można uniknąć wielu zachorowań, zapoznając uczestników z kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi zasad zdrowego żywienia i diety antynowotworowej, w tym m. in. zaleceniami  żywieniowymi i prozdrowotnymi dla seniorów. Opowiedział o dobrych i złych E-dodatkach, konserwantach, dietetycznych paradoksach oraz technikach przygotowywania potraw. Po południu uczestnicy zwiedzili Wieliczkę czyli najpiękniejszą w Polsce kopalnię soli.

Intensywny 3-dniowy wyjazd minął bardzo szybko. Najważniejsze jednak, że przyniósł zaplanowane rezultaty. Według wypełnionych ankiet ewaluacyjnych uczestnicy poprawili swój stan psychofizyczny, zwiększyli stan wiedzy na temat zasad zdrowego żywienia oraz chorób nowotworowych, deklarując stosowanie ich w trakcie codziennego przygotowywania posiłków oraz zaleceń dotyczących profilaktyki chorób nowotworowych.