Aktualności

Wycieczka z Muzeum Getta Warszawskiego z wizytą w Poniatowej

W niedzielę 27 marca br. w ramach seminarium wyjazdowego dla nauczycieli organizowanego przez Muzeum Getta Warszawskiego, gościliśmy w naszym mieście grupę pedagogów i edukatorów, którzy zwiedzili miejsca pamięci związane z funkcjonowaniem obozu pracy dla Żydów. Przyjazd do Poniatowej był częścią dwudniowego seminarium pn. „Śladami Akcji Reinhardt”, które składało się także z wykładów w Bramie Grodzkiej w Lublinie, spacerów z przewodnikiem po „żydowskich dzielnicach” Lublina, wizyty w Muzeum na Majdanku oraz w miejscu byłego obozu pracy w Trawnikach.

Podczas pobytu w naszym mieście, zwiedzającym zaprezentowane zostały przez zastępcę burmistrza Poniatowej Anetę Poniatowską oraz pracownika Wydziału Promocji i Obsługi Inwestora Anetę Mazur dwa pomniki: „Pamięci ofiar hitleryzmu wymordowanych na terenie obozu pracy w Poniatowej w latach 1941-1944 w ilości 22 892 osoby” oraz „Pamięci 14 000 Żydów, obywateli Polski, Niemiec, Austrii, Czechosłowacji więźniów niemieckiego obozu pracy w Poniatowej zamordowanych przez Niemców w masowej egzekucji „Erntefest” („Dożynki”) w dn. 4 listopada 1943 r.”, znajdujące się na terenie byłych zakładów EDA.

Odwiedzający nas goście z zainteresowaniem wysłuchali historii Poniatowej, głównie tej nawiązującej do czasów II wojny światowej, ale również odnoszącej się do powstania naszego miasta i jego rozwoju do czasów obecnych.