Aktualności

Wybory Prezydenta RP 2020 – informacja dla pełnomocników komitetów wyborczych

I N F O R M A C J A

Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w związku z ograniczeniami w przyjmowaniu przez Urząd Miejski w Poniatowej interesantów i korespondencji, a jednocześnie biorąc pod uwagę bieg kalendarza wyborczego informuję, że:

1) zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych może zostać umieszczone w skrzynce korespondencyjnej wystawianej przed Urzędem Miejskim w Poniatowej w dniach pracy urzędu w godzinach od 900 do 1300, najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r.,

2) zgłoszenie może także zostać przesłane najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres „radamiejska@um.poniatowa.pl”. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą na adres Urząd Miejski w Poniatowej, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);

3) w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,

b) potwierdzenie doręczenia do urzędu zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu) za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres mailowy (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Informacje związane ze zgłaszaniem kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych udzielane są pod numerem telefonu 81 8204836 w. 20.