Aktualności

Wybory ławników na nową kadencję 2024-2027

Uprzejmie informujemy, że z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych w 2019 r. Przy wyborach ławników zastosowanie mają przepisy art. 158 Rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z 2022 r. poz. 2642, z 2023 r. poz. 289, 614). Wybory ławników przygotowują gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.Zgłoszenia kandydatów na ławników przyjmowane są do dnia 30 czerwca 2023 r. Szczegóły dotyczące wyboru ławników oraz niezbędne załączniki do pobrania znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Poniatowa pod linkiem:

https://umponiatowa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=293&action=details&document_id=1894919