Aktualności

Wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica”

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

W ramach programu Gminie Poniatowa przyznano wsparcie finansowe w kwocie 83 000 zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dzięki przyznanym środkom finansowym:

1. Szkoła Podstawowa im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Niezabitowie zakupiła 2 monitory interaktywne, 1 podłogę interaktywną oraz 5 programów do zajęć dydaktycznych.

2. Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Poniatowej Kolonii zakupiła 1 monitor interaktywny, 5 programów do zajęć dydaktycznych i 3 laptopy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oprogramowania.

3. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach zakupiła 11 programów do zajęć dydaktycznych, 2 laptopy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oprogramowania.

Wartość całkowita zadania wyniosła 103 750 zł, w tym 83 000 zł dotacja i 20 750 zł wkład własny gminy.