Aktualności

Wojewódzkie Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.

            Dnia 12 lipca 2020 r. obchodziliśmy Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Dzień ten poświęcony jest mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II Wojny Światowej – za pomoc udzielaną uciekinierom, osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedleniami. Ponadto, święto jest okazaniem szacunku dla ogromu ofiar poniesionych przez mieszkańców wsi – rozstrzeliwanych, wyrzucanych z domostw, pozbawianych dobytku, wywożonych do sowieckich łagrów i niemieckich obozów koncentracyjnych.

            Pod pomnikiem Bohaterów Powstania Listopadowego w Kraczewicach Prywatnych wieńce  złożyli oraz oddali hołd pomordowanym: Członek Zarządu Powiatu Opolskiego Pan Wojciech Furtak, Burmistrz Poniatowej Pan Paweł Karczmarczyk, Zastępca Burmistrza Poniatowej Pani Aneta Poniatowska, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Nowomiejski oraz przedstawiciele Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach. W hołdzie ofiarom melodię “Cisza” odegrali członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej.

            Następnie delegacja udała się do miejscowości Szczuczki w gminie Wojciechów,  gdzie odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.
To właśnie tu 1 października 1939 roku Niemcy dokonali pierwszego masowego mordu ludności na Lubelszczyźnie. Do miejscowej szkoły zapędzono mieszkańców wsi, których rozstrzelano, a następnie spalono ich ciała. Zbrodnia ta rozpoczęła czas okrutnych pacyfikacji podejmowanych na terenie województwa lubelskiego. Poprzez obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej pragniemy upamiętnić ofiary tej rzezi oraz przypomnieć ich niezłomną postawę.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: Poseł na Sejm RP Pan Kazimierz Choma, Poseł na Sejm RP Pan Jan Łopata, Poseł na Sejm RP Pani Monika Pawłowska, Poseł na Sejm RP Pan Krzysztof Szulowski, Wojewoda Lubelski Pan Lech Sprawka, Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Jarosław Stawiarski, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Pan Zbigniew Wojciechowski oraz Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Pan Sebastian Trojak, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Pan Jerzy Szwaj, Starosta Powiatu Lubelskiego Pan Zdzisław Antoń, Starosta Kraśnicki Pan Andrzej Rolla, Starosta Opolski Pan Dariusz Piotrowski, Zastępca Burmistrza Bełżyc Pan Ryszard Biernacki, Wójt Gminy Wojciechów Pan Ryszard Markowski, przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz Wielonarodowej Brygady Polsko-Litewsko-Ukrainskiej w Lublinie oraz członkowie organizacji kombatanckich. O uroczystą oprawę zadbała Orkiestra Dęta OSP Wojciechów.

          Po mszy wszyscy uczestnicy obchodów wspólnie odśpiewali “Mazurka Dąbrowskiego”, odbył się uroczysty apel, po czym delegacja z Gminy Poniatowa, na czele z Panem Burmistrzem złożyła wieńce i zapaliła znicze pod pomnikiem Pomordowanych w Szczuczkach. Na zakończenie, w hołdzie wszystkim ofiarom odegrana została melodia “Cisza”.