Aktualności

Wniosek o oszacowanie strat

W związku z wystąpieniem szkód w uprawach rolnych w wyniku gradu, została uruchomiona procedura w sprawie oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych.

W związku z powyższym osoby z tej części gminy, u których wystąpiły szkody proszone są o składanie wniosków o szacowanie szkód. Wnioski będą podlegały dokładnej weryfikacji.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Poniatowej, pokój 209, II piętro do dnia 12 lipca 2022 r. (wtorek) w godzinach pracy urzędu.

 Do wniosku należy dołączyć:

– kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich