Aktualności

Wizyta przedstawicieli z miasta partnerskiego Groß-Siegharts w Austrii

W dniu 29 listopada 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Poniatowej odbyło się spotkanie władz samorządowych z przedstawicielami miasta partnerskiego Groß-Siegharts w Austrii. Umowa partnerska została podpisana w 2001 roku.

Na spotkaniu obecni byli: Burmistrz Groß-Siegharts  Pan Gerald Matzinger z żoną, Pan Josef Gal z żoną, Burmistrz Poniatowej Pan Paweł Karczmarczyk, Zastępca Burmistrza Poniatowej Pani Aneta Poniatowska, Wójt Gminy Puławy Pan Krzysztof Brzeziński z żoną.

Poniatowa buduje współpracę z miastami partnerskimi w celu wymiany doświadczeń oraz czerpania z praktyk przyjętych przez drugą stronę. Ważnym elementem takiego współdziałania jest wzajemna promocja, rozwój obu partnerów oraz podejmowanie działań na rzecz mieszkańców. Podobna wielkość miast, dynamika kulturalna sprawiają, że partnerzy dostrzegają korzyści w rozwijaniu wzajemnych kontaktów w dziedzinie kultury, sztuki, szkolnictwa, sportu, gospodarki i ochrony środowiska.