Aktualności

Wizyta delegacji z Kazachstanu w Poniatowej

W dniu 19.08.2019 r. Poniatową odwiedziła delegacja z Kazachstanu. Na jej czele stała II Sekretarz Ambasady Kazachstanu w Polsce Pani Saule Turginbekova, która przybyła wraz z rodziną jednego z poległych żołnierzy w 1942 roku.

Za pośrednictwem Polskiego Czerwonego Krzyża, rodzina otrzymała potwierdzenie miejsca pochówku ich rodaka, które znajduje się w Poniatowej na terenie dawnych zakładów EDA S.A.

Burmistrz Poniatowej przywitał delegacje w Urzędzie Miejskim w Poniatowej, po czym wspólnie  z przybyłymi gośćmi oraz pracownikami urzędu, wybrali się pod mogiłę, gdzie złożony został hołd ofiarom zbrodni niemieckiej dokonanej w latach 1941-1944.

Z szacunku dla poniesionych w czasie wojny ofiar, minione wydarzenie miało charakter kameralny. Delegacja miała okazję by zrozumieć i zwizualizować sobie w jak ciężkich czasach przyszło żyć ich rodakowi. Pod pomnikiem zostały złożone wieńce, zapalone znicze oraz rozsypano ziemię przywiezioną z Kazachstanu, a na pomniku postawiono zdjęcia z wizerunkiem poległego żołnierza.