Aktualności

Wigilia w Szkole Podstawowej w Poniatowej

W środowe popołudnie, 21 grudnia br w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej odbyło się spotkanie wigilijne, w którym, oprócz obecnie pracującej kadry pedagogicznej, nauczycieli emerytowanych, pracowników placówki, dyrekcji, uczestniczyli zaproszeni goście, m.in.: burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk, zastępca burmistrza Aneta Poniatowska, przewodnicząca Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Poniatowej Aleksandra Szlachetka, członek komisji radna Katarzyna Krupa, dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu ds. Obsługi Oświaty Anna Gogół.

Uroczystość rozpoczęła się przekazaniem przez harcerzy na ręce dyrektora szkoły Rafała Pastwy, światełka betlejemskiego. Wszyscy zebrani w sali, mieli okazję obejrzeć pięknie przygotowane jasełka ze wspaniałą oprawą muzyczną szkolnego chóru. Wśród osób składających życzenia, wystąpił również pan burmistrz, który dziękując za zaproszenie, życzył spokojnych, zdrowych i przede wszystkim pełnych pokoju świąt. Ks. proboszcz odczytał ewangelię i po wspólnej modlitwie wszyscy uczestniczący w spotkaniu podzielili się opłatkiem, by następnie zasiąść do wspólnego stołu wigilijnego.