Aktualności

24-10-2016|

”Welcome to Europe?!” Zespół Szkół w Poniatowej

Zespół Szkół w Poniatowej rozpoczyna realizację kolejnego projektu w ramach programu FRSE Erasmus Plus Międzynarodowej Wymiany Młodzieży. Koordynatorem projektu jest nauczyciel języka angielskiego – Barbara Kramek.

Tytuł projektu: Welcome to Europe?! Biographies and living conditions of refugees in the context of refugee policy of the participating countries and the European Union” – „Witamy w Europie?! Biografie i warunki życiowe uchodźców w polityce krajów Unii Europejskiej”. Projekt będzie trwał od września 2016 roku do sierpnia 2018 r. Nasze szkoły partnerskie są z Niemiec, Francji, Włoch i Turcji.

W ramach projektu odbędą się 4 Międzynarodowe Spotkania Partnerskie w poszczególnych krajach, w których weźmie udział po około 10-12 osób z każdego kraju. Terminy Spotkań zaplanowano na:

Niemcy  – marzec 2017 r.

Włochy  – październik 2017 r.

Turcja – czerwiec 2018 r.

Pierwsze Międzynarodowe Spotkanie Projektowe odbędzie się w Zespole Szkół w Poniatowej w dniach 6-10 listopada 2016 roku.

Niniejszy projekt jest szansą dla młodzieży do nabywania wiedzy o krajach Unii Europejskiej i rozwoju umiejętności dialogu międzykulturowego. Wymiana młodzieży daje motywację do nauki języków obcych, stwarza okazję do interakcji społecznej i uczy tolerancji, wyrozumiałości, a przede wszystkim współpracy młodych ludzi z krajów partnerskich. Uczniowie będą także zbierać informacje i materiały na temat swojej kultury i tradycji, przez co wzmocnią własną tożsamość kulturową.

Ponadto, wspólne działania przyczynią się do poszerzania kreatywności i przedsiębiorczości uczniów. Projekt jest także okazją do integracji i wspólnych działań uczniów, nauczycieli, rodziców, całego społeczeństwa naszego miasta i powiatu. Zapraszamy wszystkich do zaangażowania się w działania projektu. (Więcej informacji – na stronie Zespołu Szkół: www.zs.poniatowa.pl w zakładce Projekt Erasmus +).

Barbara Kramek