Aktualności

Walne Zebranie Członków LGD

Na podstawie § 17 pkt. 2 i 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” oraz § 1 pkt. 2 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków LGD, Zarząd LGD zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 04.10.2016r. na godz. 13.00 (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4.

Zawiadamia się jednocześnie, że na podstawie §16 pkt. 5 Statutu Stowarzyszenia LGD, Zarząd wyznacza drugi termin Walnego Zebrania Członków na dzień 04.10.2016r. na godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4.

Więcej informacji: KLIK