Aktualności

W Poniatowej powstanie strzelnica pneumatyczna

Miło nam poinformować, że Gmina Poniatowa pozyskała środki na realizację projektu pn. ” Utworzenie strzelnicy pneumatycznej w Gminie Poniatowa poprzez adaptację pomieszczeń w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego wraz z zakupem wyposażenia”. W dniu 28 lipca 2023 r. została podpisana umowa pomiędzy Skarbem Państwa – Ministerstwem Obrony Narodowej i Gminą Poniatowa, na podstawie której powstanie pięciostanowiskowa strzelnica pneumatyczna, nieodpłatnie udostępniania uczniom szkół oraz organizacjom pozarządowym nie tylko z gminy ale i z całego powiatu opolskiego. Mamy nadzieję, ze nowa inwestycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, przekładającym się na rozwój pasji i umiejętności strzeleckich.

Zadanie realizowane jest z programu „Strzelnice w powiecie 2023”. Całkowita wartość projektu to prawie 300 tys. zł przy 20% wkładzie własnym.

Projektowana strzelnica będzie spełniała następujące warunki użytkowe:

– ilość stanowisk strzelniczych – 5;

– odległość strzelania – 10 m;

– szerokość pomiędzy stanowiskami – 1 m;

Projekt będzie polegał na adaptacji pomieszczenia przeznaczonego do utworzenia strzelnicy pneumatycznej wraz z pracami przygotowawczymi, w tym m.in. na:

– adaptacji i zabezpieczeniu ścian zamkniętych pomieszczeń stanowiących miejsce przytwierdzenia tarcz strzelniczych i wychwytywaczy śrutu przed zniszczeniem podczas strzelania;

– adaptacji ścian zamkniętych pomieszczeń wzdłuż sektorów strzeleckich (ścian bocznych) w zakresie pochłaniania energii wystrzelonego śrutu, czyli zapobiegania zjawisku rykoszetowania (odbicia) śrutu;

– adaptacji podłogi zamkniętego pomieszczenia i doboru odpowiedniej posadzki lub wykładziny umożliwiającej szybkie i łatwe usuwanie wystrzelonego podczas strzelania śrutu;

– adaptacji ścian oraz zabezpieczenia okien z zastosowaniem rolet;

– robotach elektrycznych: przystosowanie instalacji elektrycznej pomieszczenia do obsługi urządzeń transportujących tarcze strzeleckie (tarczociągi), do zapewnienia właściwego oświetlenia głównego pomieszczenia oraz punktowego oświetlenia tarcz strzelniczych.