Aktualności

„V Kulturalna Niedziela” w Poniatowej

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania publicznego pod hasłem „V Kulturalna Niedziela”
w Poniatowej w dniu 13 września 2015 roku.

Regionalne wydarzenie kulturalno-rekreacyjne pod tytułem „V Kulturalna Niedziela” odbyło się w dniu 13 września 2015 roku (Niedziela) na placu targowym przy ul. Brzozowej w Poniatowej.
„V Kulturalna Niedziela” zorganizowana została przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Starszych z Opola Lubelskiego we współpracy z Miastem i Gminą Poniatowa. Impreza skierowana była przede wszystkim do osób niepełnosprawnych, ale również do wszystkich mieszkańców gminy i powiatu opolskiego. W wydarzeniu uczestniczyło 159 osób niepełnosprawnych z terenu czterech powiatów województwa lubelskiego: opolskiego, puławskiego, kraśnickiego i świdnickiego. Umożliwiło to im nawiązanie nowych kontaktów interpersonalnych, a także przyczyniło się do lepszej integracji. Osoby niepełnosprawne miały możliwość zapoznać się z dziedzictwem kulturowym regionu dzięki występom artystycznym, warsztatom, pokazom, wystawie rękodzieła. Pozwoliło to im również aktywnie spędzić swój czas wolny. To niewątpliwie wpisało się w przełamywanie stereotypów, które istnieją nadal w małych miejscowościach na temat osób niepełnosprawnych.

W części artystycznej imprezy wystąpiły na scenie m.in. zespoły działające w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Nałęczowie, Poniatowej, Mełgwi, Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach, Środowiskowym Domu Samopomocy w Annopolu, Prawnie, Środowiskowym Ośrodka Wsparcia „Pinokio”, zaprezentowały się także zespoły działające przy Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej, Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Poniatowa. Dużymi oklaskami nagrodzono występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Józefowa nad Wisłą. Warsztaty rzemieślniczo-artystyczne cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony osób niepełnosprawnych jak i przybyłych gości. Podczas imprezy każdy mógł bezpłatnie spróbować potraw z grilla, chleba ze smalcem i ogórkiem, grochówki, bigosu, pierogów a także pysznych drożdżowych wypieków.

Dzięki uprzejmości Powiatowego Centrum Zdrowia uczestnicy festynu mogli bezpłatnie skorzystać z konsultacji lekarzy specjalistów oraz wykonać wiele badań m. in. pomiar ciśnienia, poziom cukru, EKG czy spirometrię.

Ponadto uczestnicy wydarzenia mieli możliwość uzyskać informację na stoiskach informacyjnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie czy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

ZADANIE DOFINANSOWANE PRZEZ WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE