Aktualności

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej jest to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione w 1972 r., które  upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej utworzonej z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowanej przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 r. Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do nagradzania wyróżniających się nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Z tej okazji, pracownicy oświaty z Gminy Poniatowa zostali zaproszeni na uroczyste spotkanie w Centrum Kultury, Promocji i Turystki w Poniatowej, które odbyło się 11 października 2017 r. Wśród gości znaleźli się m.in.: Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Eugeniusz Chyła, Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania oraz do Spraw Rodziny Pani Bożena Szwed, Pan Burmistrz Zygmunt Wyroślak, Zastępca Burmistrza Pani Krystyna Sołdek, Skarbnik Gminy Poniatowa Pani Anna Ruta, Sekretarz Pan Witold Szwajger, Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu do spraw Obsługi Oświaty w Poniatowej Pani Anna Gogół.

Obecni byli: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej Pan Mirosław Plandowski, Wicedyrektor Szkoły Pani Ewa Zielińska, Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Poniatowej Pani  Bożena Mroczkowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Niezabitowie Pan Ireneusz Radomski, p.o. Dyrektora  Szkoły im. Henryka Sienkiewicza w Kowali Pani Anna Dacka, Dyrektor Szkoły Podstawowej im.  Jana Kochanowskiego w Poniatowej Kolonii Pani Bożena Chyła oraz Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Poniatowej Pani Anna Bartoś.

Przedstawiciele oświaty zostali  przywitani przez  Burmistrza Poniatowej Zygmunta Wyroślaka, który podkreślił wartość ich pracy oraz zaangażowanie  w  edukację dzieci i młodzieży. Pan Burmistrz również podziękował nauczycielom i dyrektorom szkół za trud jaki wkładają w kształtowanie uczniów na mądrych i zaradnych obywateli.  Skierował także słowa uznania do nauczycieli z CKPiT w Poniatowej, którzy rozwijają talenty artystyczne dzieci i osób dorosłych.

Podczas uroczystości Pan Burmistrz wręczył nagrody i wyróżnienia poszczególnym osobom:

  • Pani Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu ds. Obsługi Oświaty w Poniatowej Annie Gogół, za szczególne zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań w zakresie organizacji, zarządzania i kierowania oświatą.
  • Panu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Niezabitowie Ireneuszowi Radomskiemu oraz Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach Renacie Kilian, za szczególne osiągnięcia zawodowe, wzorowe pełnienie obowiązków służbowych, bardzo dobrą współpracę i osobiste zaangażowanie w trudnym zadaniu, jakim było wdrożenie reformy oświatowej, za kreatywność i pomysłowość w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych.
  • Pani nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Stefan Żeromskiego w Poniatowej Marcie Sołdaj, za bardzo duże zaangażowanie w realizację zadań wykraczających poza zakres obowiązków nauczyciela, pomysły oraz przygotowanie szeregu działań obejmujących środowisko szkolne i lokalne. Za osobisty wkład w rozwój czytelnictwa wśród młodzieży szkolnej, wzorowe funkcjonowanie biblioteki. Za koleżeńskość, zdyscyplinowanie i konsekwencję w realizacji zadań statutowych szkoły.
  • Pani nauczyciel Gimnazjum im. Jana Pawła II w Poniatowej Ewie Majchrzak, za wzorowe, 30-letnie wykonywanie pracy nauczyciela języka polskiego. Zaangażowanie, które przekłada się na wyniki uczniów powyżej średniej powiatu, sukcesy w konkursach polonistycznych i recytatorskich na szczeblu województwa. Za wpajanie wrażliwości, postaw moralnych, włączanie młodzieży w akcje charytatywne np. „Szlachetna Paczka”, „Góra Grosza”, WOŚP czy pomoc bezdomnym zwierzętom.
  • Panu nauczycielowi  Gimnazjum im. Jana Pawła II w Poniatowej Sławomirowi Sudy, za wzorową pracę w zawodzie nauczyciela muzyki i zajęć artystycznych, zaangażowanie w sprawy wychowanków, konsekwencję we wpajaniu im zasad dobrego zachowania i postaw moralnych. Za szkolny zespół muzyczny „Od Teraz”, który niedawno obchodził 15-lecie działalności. Za sukcesy Jego wychowanków w konkursach i festiwalach- I i II miejsca na szczeblu powiatu i województwa.

Spotkaniu towarzyszyła część artystyczna wykonana przez dziecięcą grupę solistów wokalnych z CKPiT w Poniatowej pod nadzorem Pana Darka Gołofita i Pani Aleksandry Janiuk.  Soliści wykazali się wyjątkowym talentem wokalnym. Zgromadzeni goście byli zafascynowani występem, który uhonorowali gromkimi brawami.

Wszystkim gościom, artystom pod kierownictwem Pani Joanny Kawałek oraz organizatorom, dziękujmy za przybycie i udział w uroczystości. Składamy najlepsze życzenia nauczycielom z całej Polski i dziękujemy za dotychczasowy trud jaki włożyliście w kształcenie naszego społeczeństwa.