Aktualności

Umowa na budowę sieci wodociągu na os. Henin podpisana.

Kolejna umowa inwestycyjna podpisana.Dzisiaj, tj. 22 września 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Poniatowej została podpisana umowa na „Budowę wodociągu na os. Henin w Poniatowej (etap 1)”.

Wykonawcą przedmiotu umowy jest firma „WOD-GAZ” T. I B. SEKITA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Puławach, ul. Składowa 18, 24-100 Puławy, reprezentowana przez Pana Bartłomieja Sekitę.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach zlokalizowanych w obrębie osiedla Henin w Poniatowej. Zakres prac budowlanych to utworzenie sieci wodociągowej o długości 586 m, montaż rur ochronnych pod planowanymi drogami oraz montaż hydrantów nadziemnych p.poż.

Termin realizacji zadania to 21.12.2023 r., a jego wartość opiewa na kwotę 176 013,00 zł.Zamówienie realizowane jest ze środków własnych Gminy Poniatowa.