Aktualności

Trwa Rekrutacja 2021/2022 w Zespole Szkół w Poniatowej

Zespół Szkół w Poniatowej to jedyna szkoła ponadpodstawowa mieszcząca się w gminie Poniatowa.
Jest szkołą z wieloletnią tradycją, która na przestrzeni lat wykształciła wielu absolwentów, będących obecnie przedsiębiorcami, dyrektorami, właścicielami firm działających na terenie naszej gminy ale nie tylko. Posiadamy dobrze wyposażone pracownie specjalistyczne niezbędne do kształcenia na kierunkach technicznych. Współpracujemy z lokalnymi pracodawcami w celu realizacji praktyk zawodowych. Posiadamy wysokie wyniki na egzaminach maturalnych oraz egzaminach potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, które są naszym atutem. Rozwijamy zainteresowania naszych uczniów, którzy mogą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły, a także poza nią (lubelskie konferencje informatyczne Check IT). Nasi uczniowie za wyniki w nauce otrzymują stypendia Prezesa Rady Ministrów ( 3 uczniów), Marszałka Województwa Lubelskiego w ramach programu „Lubelska kuźnia talentów 2019-2020” (5 uczniów), Starosty Powiatu Opolskiego (44 uczniów), stypendium „Skrzydła” fundowane przez CARITAS (2 uczniów).

Szkoła posiada pełnowymiarową salę gimnastyczną oraz  siłownię. W tym roku zostanie zrealizowana inwestycja z programu „Sportowa Polska” dzięki, której zyskamy kompleks boisk do gry w piłkę nożna, siatkówkę, koszykówkę oraz bieżnię.

Zachęcamy młodzież z naszej gminy do wyboru Zespołu Szkół w Poniatowej, jako miejsca realizacji kolejnego etapu kształcenia. Przedstawiamy ofertę naszej szkoły, nowoczesnej i stale rozwijającej się placówki edukacyjnej.
Wysoka zdawalność egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym  zawodzie, atmosfera sprzyjająca rozwojowi każdego ucznia to jedne z wielu atutów naszej szkoły. Dlatego drogi absolwencie szkoły podstawowej nie ulegaj modzie i presji otoczenia – wybierz dobrą szkołę blisko domu.  

W skład zespołu wchodzą: liceum ogólnokształcące, technikum, branżowa szkoła I stopnia oraz liceum ogólnokształcące dla dorosłych.

Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Kierunki, które proponujemy, umożliwią rozwój Waszych uzdolnień i zainteresowań, a w przyszłości wybór atrakcyjnej uczelni.
Proponujemy klasy:
– matematyczną – rozszerzenie: matematyka, fizyka/geografia
– biologiczno-chemiczną – rozszerzenie: biologia/ chemia
– humanistyczną- język polski, historia/wos
– lingwistyczną – rozszerzenie: język polski, język angielski/język niemiecki.

We wszystkich klasach realizowany jest dodatkowo drugi język do wyboru z proponowanych: niemiecki, francuski, hiszpański lub rosyjski.

Technikum im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

       Kierunki, jakie proponuje nasza szkoła, należą do zawodów poszukiwanych na rynku pracy, które są związanych z nowoczesnymi technologiami.

W technikum proponujemy następujące kierunki:

  • technik informatyk
  • technik programista
  • technik mechanik (w zawodzie operator obrabiarek sterowanych numerycznie)
  • technik mechatronik
  • technik elektryk
  • technik automatyk
  • technik grafiki i poligrafii cyfrowej
  • technik pojazdów samochodowych

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – proponowane  zawody: elektromechanik i operator obrabiarek skrawających;

NASZE ATUTY:
Posiadamy wysokie wyniki na egzaminach maturalnych oraz egzaminach potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie. W 2020 roku Kapituła Rankingu najlepszych liceów i techników „Perspektywy” po raz kolejny przyznała nam tytuł „Brązowej Szkoły”.
Dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczną wyposażoną stanowiska komputerowe, obrabiarki sterowane numerycznie, skomputeryzowaną pracownię elektryczną, multimedialne laboratorium językowe.
Każda sala lekcyjna posiada rzutnik multimedialny, większość  pracowni wyposażonych jest również w tablice interaktywne, co sprzyja wysokiemu poziomowi kształcenia.

Uczniowie naszej szkoły od wielu lat odnoszą sukcesy w różnego rodzaju olimpiadach i konkursach, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ogólnopolskim ( m. in. Olimpiada Wiedzy Innowacji Technicznych i Wynalazczości, Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „Understand”, Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „English ACE”, Wojewódzki KonkursTłumaczenia Poezji Obcojęzycznej, Wojewódzki KonkursPiosenki Francuskiej, Wojewódzki KonkursAntynikotynowy, Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej , Konkursy recytatorskie i wiele innych).

Kolejnym atutem jest efektywna współpraca szkoły z pracodawcami, która wpływa na  wysoką jakość kształcenia zawodowego.

Nasi uczniowie zdobywają wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy nie tylko w szkole, ale i w miejscowych zakładach oraz warsztatach serwisowych. Dzięki podpisanej umowie o współpracy z firmami Pawtrans Holdind, WentworthTech, Orzeł S.A., Metalton, G.Olchawski, SFW ENERGIA uczniowie nie tylko odbywają praktyki, staże zawodowe czy zajęcia praktyczne bezpośrednio w zakładach pracy, ale również ww. pracodawcy wspierają finansowo nasze inicjatywy związane z propagowaniem wśród młodzieży najnowszych technologii.

Wieloletnia współpraca z Fundacją Sempre a Frente, umożliwiła naszym uczniom udział w wielu szkoleniach i warsztatach pozwalających na zdobycie kompetencji psychospołecznych i zawodowych. Dzięki współpracy z wyższymi uczelniami  nasi uczniowie biorą udział w szkoleniach, wykładach czy projektach realizowanych przez KUL, UMCS lub politechnikę.

Na przestrzeni ostatnich lat uczestniczyliśmy w wielu projektach, programach i pozaszkolnych przedsięwzięciach, dzięki którym młodzież naszej szkoły miała możliwość uczestniczenia w zajęciach rozwijających zainteresowania, certyfikowanych kursach, specjalistycznych szkoleniach oraz wakacyjnych stażach zawodowych. Warto tu wymienić, cieszące się szczególnym zainteresowaniem młodzieży, projekty informatyczne, projekt ERASMUS+, ERASMUS+ “Europejskie praktyki zawodowe – kluczem do rynku pracy” rozwijające kompetencje językowe, oraz wiele projektów unijnych pomagających naszym uczniom w rozwijaniu pasji, poszerzaniu wiedzy i umiejętności aby w przyszłości mogli lepiej zaistnieć na rynku pracy.

Uczniowie naszej szkoły mogą również rozwijać swoje pasje w różnych kołach zainteresowań.
Na terenie szkoły działają m.in.: Szkolne Koło Techniki i Racjonalizacji, Gazetka szkolna, Koło Robotyki, Koło Grafiki 3D, Szkolny Klub Sportowy, Koło Strzeleckie, Szkolne Koło Wolontariatu, Szkolny Klub Honorowego Dawcy Krwi, Klub Szkół UNICE, Zespół Muzyczny.

Wybór Zespołu Szkół w Poniatowej to gwarancja uczestnictwa w ciekawych zajęciach pozalekcyjnych, gwarancja opieki doświadczonych i życzliwych wychowawców oraz wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. To także inicjatywy dyrekcji szkoły i nauczycieli, umożliwiające stałe podnoszenie jakości pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Drogi Absolwencie Szkoły Podstawowej, wybierz szkołę, która pomoże Ci zrealizować ważne osobiste cele oraz rzetelnie przygotuje Cię do dalszej edukacji lub pracy zawodowej.
Wybierz Naszą Szkołę, bo w pełni zasługuje na takie wyróżnienie.
Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół w Poniatowej