Aktualności

Terminy zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich w 2019 r.

Terminarz wyboru sołtysów i rad sołeckich 2019