Aktualności

Szkolenie dla Rolników

Państwowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim, informuje że na terenie Gminy Poniatowa odbędą się szkolenia dla podmiotów prowadzących produkcję pierwotną (rolników sprzedających wyprodukowane owoce, warzywa, zboża)

– 1 marca 2017 roku (środa) o godz. 10.00 w budynku OSP w Niezabitowie
– 1 marca 2017 roku (środa) o godz. 12.00 w budynku OSP w Kowali Pierwszej
– 2 marca 2017 roku (czwartek) o godz. 9.00 w budynku OSP w Dąbrowie Wronowskiej
– 2 marca 2017 roku (czwartek) o godz. 11.00 w budynku OSP w Poniatowej Wsi
– 2 marca 2017 roku (czwartek) o godz. 13.00 w budynku OSP w Kraczewicach

Podczas szkolenia będzie możliwość wypełniania wniosku o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowi kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wpis do rejestru zakładów nie podlega opłacie.

Zgodnie z art. 103 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością  bez złożenia wniosku o zatwierdzenia zakładu i wpis do rejestru zakładów  (…), podlega karze pieniężnej (wysokość kary pieniężnej może być wymierzona do 5000 zł, nie mniej jak 1000 zł.).

Więcej informacji: