Aktualności

„Szczygiełki Fenix” najlepsze w Karczmiskach

Dzień 14 stycznia 2023 roku chór „Szczygiełki Fenix” współpracujący z Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Poniatowej zapamięta na długo. Po pierwsze udział w VI Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Karczmiskach był jednym z pierwszych koncertów chóru po długiej przerwie, a po drugie prezentacja ta została oceniona przez jury festiwalu na maksymalną ilość punktów (100/100) i uhonorowana nagrodą Grand Prix festiwalu, Złotym Pasmem oraz nagrodą za najlepsze wykonanie kolędy polskiej.

Chór „Szczygiełki Fenix” powstał w 2013 r. i śpiewają w nim byli członkowie poniatowskiego chóru „Szczygiełki” oraz rodzice młodych chórzystów z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Poniatowej. Organizacją bieżących spraw zajmuje się prezes chóru Grażyna Papierz. Zespół występuje pod batutą Anny Karwat i jest częścią muzycznej rodziny, której od 47 lat przewodniczą Danuta i Witold Danielewiczowie. Tym, co łączy wszystkie „Fenixy” jest wielka miłość do muzyki i śpiewu chóralnego i – w wielu przypadkach – wspólne muzyczne dzieciństwo w chórze „Szczygiełki”. Okazuje się, że nauka śpiewu w poniatowskim chórze, odnoszenie sukcesów na krajowych i międzynarodowych scenach, zawarte w zespole przyjaźnie i atmosfera pracy tak silnie oddziałują na „morale” uczestników, że przyszłość swoich dzieci, a także swoją nadal wiążą z Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Poniatowej. Chórzystki  dojeżdżają na próby z kilku miejscowości: z Lublina, Warszawy, Henina, Miłocina, Mosznej, Plizina i oczywiście z Poniatowej. Repertuar chóru jest zróżnicowany, ale głównie obejmuje pieśni patriotyczne, kolędy oraz pieśni wielkopostne.

Sukces „Fenixów” w Karczmiskach poprzedzony był wytężoną pracą i wieloma niepewnościami, czy podjęty trud przyniesie oczekiwane rezultaty. Regulamin konkursu zakładał wykonanie dwóch świątecznych pieśni, w tym jednej kolędy tradycyjnej. Zwycięskie prezentacje chóru „Szczygiełki Fenix” to kolęda „Gdy się Chrystus rodzi” w opracowaniu Marcina Łukasza Mazura oraz pieśń „Ding-a Ding-a Ding” Grega Gilpina z polskimi słowami Anny Karwat. „Fenixom” kibicował chór „Szpaczki”, który także został doceniony Złotym Pasmem oraz twórcy „Szczygiełków” – Danuta i Witold Danielewiczowie.

Organizatorami wydarzenia, jak co roku, była Gmina Karczmiska, Zespół Szkół w Karczmiskach oraz Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach, natomiast patronat honorowy objął Wójt Gminy Karczmiska –Janusz Goliszek oraz Lubelska Kurator Oświaty –Teresa Misiuk. Dyrektorem festiwalu – można rzec – jego sercem od pierwszych edycji była Anżela Kwiatkowska, której w tym miejscu należą się podziękowania za logistykę: ciepły posiłek dla wykonawców, słodkie kiermasze, organizację wolontariuszy i sal dla wykonawców.

Celem festiwalu jest kultywowanie tradycji narodowych, prezentacja dorobku artystycznego zespołów, popularyzacja śpiewania i grania polskich kolęd i pastorałek oraz popularyzacja tradycji kolędowania. Wykonawców oceniało profesjonalne jury pod przewodnictwem Moniki Mielko-Remiszewskiej w składzie: Małgorzata Nowak, Kinga Strycharz-Bogacz i Agnieszka Szarpak. Jury w tym roku miało pełne ręce roboty, ponieważ w festiwalu udział wzięło 20 chórów, 6 zespołów wokalnych, 2 zespoły wokalno-instrumentalne oraz 2 zespoły integracyjne – tak więc docenienie „Fenixów”, nagrodą Grand Prix festiwalu, „wyłuskanie” chóru z tej ośmiuset osobowej, zróżnicowanej muzycznej gromady jest wielkim wyróżnieniem dla chóru i motywacją do dalszej pracy.

Małgorzata Kacprzak-Kamińska