Aktualności

Stypendia za wysokie wyniki rozdane

W dniu 17 września  2021 r. w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów dla uczniów oraz nagród dla absolwentów szkół podstawowych z Gminy Poniatowa, przyznawanych przez Burmistrza Poniatowej za wysokie wyniki w nauce osiągnięte w roku szkolnym 2020/2021.
Łącznie nagrodzono 88 uczniów, kontynuujących naukę, natomiast stypendia przyznano 39 uczniom z 8 klas, którzy w bieżącym roku zakończyli edukację w szkołach podstawowych z terenu naszej gminy.
 Spotkanie zainaugurował Burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk, który pogratulował osiągnięć, tak samym wyróżnionym, jak i licznie zgromadzonym na sali rodzicom oraz życzył uczniom dalszych sukcesów w nauce. Następnie odbyło się wręczenie dyplomów przez Burmistrza, dyrektorów poszczególnych szkół podstawowych z Gminy Poniatowa oraz Przewodniczącą Rady Rodziców SP w Poniatowej Katarzynę Krupę.

W pierwszej kolejności Burmistrz Poniatowej, Dyrektor Szkoły Rafał Pastwa oraz Wicedyrektor Ewa Zielińska wręczyli dyplomy uczniom Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej. Następnie wyróżniono uczniów: Szkoły Podstawowej im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Niezabitowie, reprezentowanej przez Dyrektora Ireneusza Radomskiego, Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kowali, reprezentowanej przez Dyrektor Bożenę Mroczkowską, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach, reprezentowanej przez Dyrektor Renatę Kilian oraz Społecznej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Wronowskiej, którą reprezentowały Dyrektor Małgorzata Hulak oraz Prezes Stowarzyszenia Edukacyjnego „Żaczek” Dorota Włodarczyk – Chęć.

Lista nagrodzonych uczniów oraz wysokość przyznanych nagród i stypendiów dostępna jest na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Poniatowej pod adresem:

SKM_C25821082712110 (lubelskie.pl)