Aktualności

Strzelnica pneumatyczna w Poniatowej na finiszu

Szanowni Państwo, jak już informowaliśmy w sierpniu, Gmina Poniatowa pozyskała środki z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację projektu pn. Utworzenie strzelnicy pneumatycznej w Gminie Poniatowa poprzez adaptację pomieszczenia w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego wraz z zakupem wyposażenia.

Nasza inwestycja jest już na finiszu i miło nam poinformować, że na przełomie styczeń /luty 2024 r. będzie oddana do użytku. O otwarciu, warunkach użytkowania oraz zasadach funkcjonowania będziemy Państwa informować na bieżąco. Planujemy udostępnić strzelnicę znajdującą się w jednej z sal w Szkole Podstawowej na parterze, na czas ferii, tak aby każdy zainteresowany mógł zobaczyć nową inwestycję „na żywo”. Od nowego półrocza na strzelnicy będą odbywały się lekcje dla uczniów, ale również zachęcamy członków stowarzyszeń do korzystania z obiektu.

Po podsumowaniu wszystkich kosztów, całkowita wartość inwestycji wyniosła 273 824,01 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 218 157,72 zł.

Projekt był realizowany w okresie 28 lipca – 31 grudnia 2023 r. W trakcie tego czasu przeprowadzono trzy postępowania w trybie zapytania ofertowego pn:

  1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
  2. Utworzenie strzelnicy pneumatycznej w Gminie Poniatowa poprzez adaptację pomieszczenia w Szkole Podstawowej im. S. Żeromskiego.
  3. Zakup wyposażenia na potrzeby utworzenia strzelnicy pneumatycznej w Szkole Podstawowej im. S. Żeromskiego w Poniatowej.

Do realizacji pierwszego postępowania wybrana została firma PROSECO Kamil Wałęga z siedzibą w Puławach (NIP 716 258 40 12, REGON 432640481) reprezentowana przez pana Kamila Wałęgę, z którym w dn. 01.08.2023 r. została podpisana umowa.

Do realizacji drugiego postępowania wybrana została firma Forant Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (NIP 7123419728, REGON 389116215) reprezentowana przez pana Tomasza Mazurka, z którym w dn. 9 listopada 2023 r. została podpisana umowa na realizację inwestycji.

W ramach tego działania przeprowadzono prace pozwalające na adaptację pomieszczania do utworzenia strzelnicy pneumatycznej polegające m.in. na robotach ogólnobudowlanych (m.in.:  prowadzenie prac demontażowych, ułożenie antypoślizgowej wykładziny PCV, zabezpieczenie ścian bocznych przed rykoszetami poprzez wykonanie okładziny w technologii płyt gipsowo – kartonowych, zabezpieczenie ściany kulochwytowej przed wystrzelonymi pociskami przez wykonanie okładziny, montaż rolet, wymiana parapetów, wymiana opraw oświetleniowych, malowanie, tynkowanie, szpachlowanie, itp.) oraz za wyposażeniu pomieszczania w: transporter tarcz, kulochwyty, stoły pełniące funkcje podestów strzelniczych, stolik dla instruktora, krzesła na stanowiskach strzeleckich, krzesło dla instruktora, przesłony międzystanowiskowe, szafa do przechowywania broni, tablica: informacyjna o realizacji projektu oraz z regulaminem korzystania z obiektu, warunki bezpieczeństwa przebywania na strzelnicy

Do realizacji trzeciego postępowania wybrano ofertę firmy: Forant Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (NIP 7123419728, REGON 389116215) reprezentowaną przez pana Tomasza Mazurka, z którym w dn. 9 listopada 2023 r. została podpisana umowa.

W ramach tego działania przeprowadzono prace pozwalające na adaptację pomieszczania do utworzenia strzelnicy pneumatycznej polegające m.in. na robotach ogólnobudowlanych (m.in.:  prowadzenie prac demontażowych, ułożenie antypoślizgowej wykładziny PCV, zabezpieczenie ścian bocznych przed rykoszetami poprzez wykonanie okładziny w technologii płyt gipsowo – kartonowych, zabezpieczenie ściany kulochwytowej przed wystrzelonymi pociskami przez wykonanie okładziny, montaż rolet, wymiana parapetów, wymiana opraw oświetleniowych, malowanie, tynkowanie, szpachlowanie, itp.) oraz za wyposażeniu pomieszczania w: transporter tarcz, kulochwyty, stoły pełniące funkcje podestów strzelniczych, stolik dla instruktora, krzesła na stanowiskach strzeleckich, krzesło dla instruktora, przesłony międzystanowiskowe, szafa do przechowywania broni, tablica: informacyjna o realizacji projektu oraz z regulaminem korzystania z obiektu, warunki bezpieczeństwa przebywania na strzelnicy.

Strzelnica spełnia następujące warunki użytkowe:

– ilość stanowisk strzelniczych – 5;

– odległość strzelania – 10 m;

– szerokość pomiędzy stanowiskami – 1 m;

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ze strzelnicy.