Aktualności

Spotkanie Wigilijne uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kowali Drugiej

Święta Bożego Narodzenia to czas radości, wzajemnej życzliwości oraz wspólnych spotkań. Z tej okazji w Gminie Poniatowa rozpoczął się cykl spotkań Bożonarodzeniowych. Wychowankowie placówki Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kowali Drugiej przygotowali różnorodne występy, które wprowadziły widzów w świąteczny klimat.

Wśród gości obecni byli: Pan Bogdan Kuta Radny Rady Powiatu, Pan Janusz Nowomiejski Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Poniatowej, Pan Paweł Stachyra Radny Rady Miejskiej w Poniatowej, Pan Paweł Karczmarczyk Burmistrz Poniatowej, Pani Aneta Poniatowska Zastępca Burmistrza Poniatowej, Pan Paweł Siłakowicz Sołtys Sołectwa Kowala Pierwsza, Pani Anna Ruta Skarbnik Gminy Poniatowa, Pani Bożena Mroczkowska Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Kowali Drugiej, Pani Anna Gogół Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu do spraw Obsługi Oświaty w Poniatowej, Pani Agata Sołdek Głowna Księgowa Miejsko-Gminnego Zespołu do spraw Obsługi Oświaty w Poniatowej, Pani Anna Dziaduch Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Poniatowej.

Podczas spotkania, zgromadzeni składali sobie życzenia, dzielili się opłatkiem oraz uczestniczyli we wspólnym kolędowaniu.