Aktualności

Spotkanie opłatkowe strażaków z gminy Poniatowa

Dnia 17 grudnia br. w remizie OSP w Kowali Drugiej odbyło się III spotkanie opłatkowe strażaków z gminy Poniatowa.

Uroczystość rozpoczęła się od modlitwy którą poprowadził ksiądz kapelan strażaków powiatu opolskiego Hubert Suszek. Następnie uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem i wspólnie śpiewali kolędy. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Jan Kanthak sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Szymon Osieleniec asystent polityczny ministra w Gabinecie Politycznym Ministra Edukacji i Nauki, dr hab. Grzegorz Grzywaczewski Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Komendant PSP w Opolu Lubelskim st. bryg. Sławomir Kowalczyk, Zastępca Komendanta PSP w Opolu Lubelskim st. bryg. Zbigniew Zielonka, Starosta Opolski Dariusz Piotrowski – Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Opolu Lubelskim, Burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk – Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Poniatowej, Aneta Poniatowska Zastępca Burmistrza Poniatowej, Anna Ruta Skarbnik Gminy Poniatowa oraz Lidia Kuna Kierownik Wydziału Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej.

Strażacy dostali zapewnienie od swoich gości o ciągłej współpracy i zapoznali się z możliwościami dotacji na rok 2023.

Takie spotkania są doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, rozmów o planach na przyszłość i przede wszystkim do składania sobie strażackich życzeń: (…) tylu powrotów ile wyjazdów(…)”.