Aktualności

Spotkanie Noworoczne w Klubie Kultury w Niezabitowie

6 stycznia br., w Święto Trzech Króli w Klubie Kultury w Niezabitowie odbyło się Spotkanie Noworoczne, w którym udział wzięli: burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk, zastępca burmistrza Poniatowej Aneta Poniatowska, przewodnicząca Rady Miejskiej w Poniatowej Ewa Baranowska oraz radny Dariusz Rożalski, skarbnik gminy Anna Ruta, sekretarz gminy Dominik Molesta, kierownik Wydziału Organizacji, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Miejskiego Kinga Świrydo, główny księgowy Miejsko-Gminnego Zespołu ds. Obsługi Oświaty Agata Sołdek, kierownik Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Poniatowej Ilona Ruta oraz sołtysi z terenu gminy: Leszek Kobiałka, Izabela Czopek, Iwona Oroń, Robert Borowski.

Za część artystyczną odpowiadała kadra pedagogiczna oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. E. Szelburg Zarembiny w Niezabitowie wraz z rodzicami, a także Stowarzyszenie “Zielone Sioło”, którego członkinie przygotowały także degustację potraw wigilijnych.

Na spotkaniu nie mogło zabraknąć noworocznych życzeń oraz wspólnego kolędowania.