Aktualności

Spotkanie Noworoczne Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Poniatowej

18 stycznia br. w Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Poniatowej odbyło się spotkanie noworoczne emerytowanych nauczycieli i rencistów należących do Związku Nauczycielstwa Polskiego. Na uroczystości obecni byli zaproszeni goście: burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk, skarbnik Gminy Anna Ruta, radna Rady Miejskiej w Poniatowej i jednocześnie prezes Oddziału Okręgu Lubelskiego ZNP Aleksandra Szlachetka, dyrektor Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego w Poniatowej Rafał Pastwa, v-ce dyrektor Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego w Poniatowej Ewa Zielińska i Jolanta Markuszewska oraz członkowie ZNP.

Spotkanie uświetnił występ artystyczny przygotowany przez wychowanków Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Poniatowej pod kierownictwem Pani Ilony Ruty.

Uroczystość odbywa się co roku, służy przede wszystkim podtrzymywaniu kontaktu z emerytowanymi nauczycielami oraz jest wyrazem pamięci i szacunku dla ich wytężonej pracy na rzecz wychowania i kształcenia mieszkańców Gminy Poniatowa. Burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk życzył w tym dniu, wszystkim zgromadzonym wszelkiej pomyślności i dobrobytu, a przede wszystkim zdrowia.