Aktualności

Spotkanie konsultacyjne w sprawie opracowania „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Poniatowa na lata 2022-2030”

Wczoraj, tj. 22 listopada br., w godzinach popołudniowych w Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne projektu uchwały dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Poniatowa na lata 2022-2030”.

Spotkanie otworzyła zastępca burmistrza Poniatowej Aneta Poniatowska, a następnie głos zabrał prezes firmy EuroCompas Ryszard Boguszewski, który przybliżył zebranym najważniejsze informacje dotyczące prac nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji oraz możliwości pozyskiwania środków z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 – 2027. Szczegóły opracowania dokumentu, formularza zgłaszania uwag oraz ankiety konsultacyjnej wraz z obszarami rewitalizacji, które włączone zostały do GPR przedstawiła pani Karolina Stasiak. W dalszej części odbyły się rozmowy i dyskusje dot. przedstawionego dokumentu.

Przypominamy, że uwagi do projektu ww. uchwały można jeszcze zgłaszać do 15 grudnia 2023 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentem GPR dla Gminy Poniatowa na lata 2022-2030, formularzem zgłaszania uwag, ankietą konsultacyjną znajdują się na stronie internetowej gminy Poniatowa www.um.poniatowa.pl – zakładka rewitalizacja – GPR 2022-2030.