Aktualności

Ślubowanie uczniów klas pierwszych w Niezabitowie i Kraczewicach

Pasowanie uczniów klasy I Szkoły Podstawowej im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Niezabitowie

11 października 2019 r., 12 uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Niezabitowie złożyło ślubowanie i zostało pasowanych na uczniów. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Zastępca Burmistrza Poniatowej Pani Aneta Poniatowska, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Kamila Ozierska, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice pierwszaków, emeryci a także starsi uczniowie i przedszkolaki.

Pasowania dokonał dyrektor szkoły Pan Ireneusz Radomski. Głos zabrała również Pani Zastępca Burmistrza, która pogratulowała pierwszakom udanego występu i nabytych umiejętności a także złożyła życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej. Wszyscy nowo przyjęci w poczet uczniów pierwszoklasiści, otrzymali prezenty od Rady Rodziców a także legitymacje szkolne i książeczki SKO. Uzupełnieniem był słodki poczęstunek przygotowany dla wszystkich zgromadzonych, przez rodziców pierwszaków.

SP Niezabitów

Ślubowanie pierwszoklasistów w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach 

W czwartek, 10 października w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. W niezwykle podniosłej atmosferze, pierwszacy ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, przyjaciółmi roślin i zwierząt, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor Renata Kilian dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. W uroczystości udział wzięli zaproszenia goście: Zastępca Burmistrza Poniatowej pani Aneta Poniatowska, nauczyciele i rodzice.